Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Takstige og adkomst på tak

Kvitnes, Bjørn Endret:29.04.2019 13:25

​Adkomst for feiing

 

Takstige

Det må være sikker adkomst opp til skorsteinen under alle forhold. DSC_6605-1
Som hovedregel skal alle tak som heller utover (mer enn 6o) ha typegodkjent takstige når det feies fra tak.

 • Kravet om typegodkjenning er ikke absolutt. Annen løsning der sikkerheten er like godt ivaretatt kan aksepteres. 


Typegodkjente takstiger

Et grunnleggende krav er at takstige skal være festet til takkonstruksjonen. Det finnes flere ulike løsninger tilpasset ulike typer taktekking. Feietjenesten anbefaler at du kontakter en blikkenslager eller annet foretak med kompetanse på taktekking, for råd og veiledning om takstige til ditt tak.
 
Typegodkjent takstige skal være utført og montert i henhold til monteringsveiledning. For alle takstiger gjelder:

 • Stigen skal rekke helt ned til takkant og helt opp til skorsteinen. 
  • Det aksepteres en avstand fra takkant til nederste trinn på inntil 20cm.
 • Stigen skal ligge helt inntil siden av skorsteinen eller inntil feiebro som leder til skorsteinen.
  • Det aksepteres en avstand fra takstigen til skorsteinen på inntil 30 cm. 
  • Dersom det er sklisikker taktekking og moderat helling på taket slik at vandring langs mønet er forsvarlig, kan takstigen ha større avstand til skorsteinen.
Med mindre annet går fram av monteringsveiledning skal stigen gå rett opp fra takkant til mønet, uten sideveis forskyving.
 

Takstige uten typegodkjenning

Kravet om typegodkjent utstyr er ikke absolutt. Funksjonskravene i standardene for taksikringsutstyr er allikevel gjeldende.
 

Midlertidig løsning

De fleste takstiger fra før 1994 er såkalte bøylestiger eller motvektsstiger. Disse blir ikke lenger godkjent.

Stigen kan aksepteres som en midlertidig adkomst, under følgende forutsetninger:

 • Takstigen sikres med tau som festes i fast konstruksjon, et solid tre, e.l. (ikke i pipa).
  • Tauet må ha liten elastisitet og ikke være ført over skarpe kanter. Tauet må ha minimum 10 mm tykkelse og være utført i kunstfiber med høg bruddstyrke. Det bør benyttes to tau, ett i hver sidevange for å oppnå god stabilitet.
 • Løs takstige (bøylestige o.l.) som ligger under et solid lag fastfrosset snø på tak med moderat helling og med sklisikker taktekking, kan etter feierens skjønn aksepteres som midlertidig adkomst uten annen sikring.

En slik midlertidige løsning erstatter ikke en permanent adkomstløsning og godkjent takstige må monteres så snart forholdene tillater det og senest før neste feiing.

Adkomst på tak uten takstige

Feietjenestens prosedyre gir feieren anledning til å gå opp på tak som heller utover, uten takstige, under følgende forutsetninger:

1. Bygg med bare en etasje.
2. Liten takvinkel (under 20o helling).
3. Sklisikker taktekking (shingel, plater og takstein med ru overflate).
4. Husstige må sikres mot utglidning og velt, og rage minst en meter over takkanten.
5. Taket uten tvil er fritt for løs snø, is og rim, eller har et solid lag fastfrosset snø.
 
Selv om feieren går opp på tak som ikke har takstige, er det allikevel krav om slikt utstyr på taket. Kravet begrunnes i at det skal være sikker adkomst under alle forhold.
 

Flere skorsteiner på samme tak

Der det er flere skorsteiner på samme tak skal det være montert feiebro mellom skorsteinene eller være egen takstige til hver av skorsteinene. 
 • Med liten takvinkel og ru taktekking kan feieren gå langs mønet mellom skorsteinene, uten feiebro. Spør feieren hvis du er i tvil.

Høge skorsteiner

Er skorsteinen høg (over 1,2m), kreves feieplattform, stigtrinn på pipa eller at skorsteinen utrustes med feieluke.
 
 • Hensikten med et dette kravet er blant annet å unngå sideveis belastning som kan skade pipa.

Arbeidsplatform

Feieren kan vanligvis stå direkte på taket og arbeide fra oversiden av pipa eller fra takstigen. Det anbefales allikevel ofte at arbeidsplatform monteres. Denne skal vanligvis være montert på oversiden av pipa.
 
 • På platetak kan det være fare for skade på taktekking dersom feieren må stå direkte på taktekkingen.
 • På glatt taktekking eller dersom andre forhold fører til økt risiko, kan bli stilt krav om montering av arbeidsplatform.

Definisjoner

Takstige: Stige eller trin montert på tak, for vandring fra husstige og opp til skorstein eller feiebro.
Feiebro: Takbro. Fastmontert horisontal gangbane for sikker ferdsel på tak.
Feieplatform: Feieplatå / Pipeplatform. Arbeidsplatform for montering ved skorstein.
Arbeidsplatform: Liten feieplatform, evt. bare et enkelt takstigetrinn.
 

Henvisninger

Det er Arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet som ligger til grunn for kravene til adkomst på tak. Det vises til:

 • Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – Arbeid i høyden
 • Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning

Videre har Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan og bygningsloven bestemmelser som gjelder krav til adkomst på tak:

 • Forskrift om brannforebygging § 6
 • Plan og bygningsloven med tekniske forskrifter

For krav til utførelse av adkomst på tak vises til: NS-EN 516:2006 og NS-EN 12951:2005, samt Byggedetaljblad A 525.933

Opprettet: 26.04.2019 12:53