Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skade på eiendom etter feiing

Kvitnes, Bjørn Endret:09.01.2018 13:07

Feietjenesten legger stor vekt på å unngå skade på eiendom og ivaretar dette gjennom strenge interne rutiner og god opplæring. Men det hender allikevel at vi får melding om skader, for eksempel nedsoting eller skade på taktekking og beslag.

Melding om skade ​

E-post:bjorn.kvitnes@rana.kommune.noTlf.:​75 14 58 05
​Post:Postboks 173, 8601 Rana kommune
Melding kan rettes direkte til feieren dersom han fortsatt er til stede.  ​ ​

 

Erstatning

Til hjelp dersom noen ønsker å få vurdert et eventuelt erstatningsansvar fra Rana kommune, har vi utarbeidet en intern prosedyre som fastslår prinsipper for vår behandling av slike henvendelser. Prosedyren omhandler både hva Feietjenesten forventer / etterspør hos melder og hva melder skal kunne forvente av feietjenesten. Vi gjengir her noen prinsipper fra denne prosedyren.

  • Dersom det oppdages skade på eiendom som settes i sammenheng med utført feiing, må dette snarest meldes til feietjenesten. Dersom feieren fortsatt er på eiendommen tas problemet opp direkte med vedkommende.
  • Henvendelsen vil bli registrert og opplysningene ført i feietjenestens journal. Som en hovedregel vil feierinspektøren utføre befaring av innmeldte skader.
  • Dersom feietjenesten har forvoldt skade på eiendom som følge av forsett eller uaktsomhet, kan Kommunen gjøres erstatningsansvarlig. Det samme kan også gjelde for hendelige uhell, dersom dette ikke kan settes i sammenheng med feil eller mangler på fyringsanlegg, adkomst for feiing eller andre forhold som huseier har ansvar for. Dersom man ønsker å gjøre Rana Kommune erstatningsansvarlig for skade, må slik henvendelse gjøres skiftelig og være begrunnet. Vi anbefaler at skaden og eventuelle opplysninger om hendelsesforløp dokumenteres så godt som mulig. Erstatningsbeløp beregnes ut fra takst eller spesifisert faktura fra foretak.
  • Dersom en skade skyldes et hendelig uhell, vil dette normalt være en forsikringsskade og Kommunen vil da ikke innrømme erstatningsansvar. Eventuelle fravik fra dette drøftes i hvert enkelt tilfelle.
  • Dersom skade settes i sammenheng med feil eller mangler på fyringsanlegg eller adkomst for feiing vil Kommunen ikke innrømme erstatningsansvar. For eksempel vil skade på taktekking ikke erstattes dersom det ikke er montert typegodkjent taksikringsmateriell på taket. For sotskader vil det forutsettes at feietjenestens anbefalinger for klargjøring i varsel om feiing er fulgt.

Det beste er uansett å unngå at skade oppstår. Feietjenesten sørger for at alle feierne får forskriftsmessig opplæring og stiller krav til feierne om alminnelig aktsomhet. Vi har også nedfelte rutiner for å unngå skade på eiendom.

  • For eksempel reiser ikke feieren stige uoppfordret. Reist stige oppfattes som et tydelig signal om at det er gjort klart for feiing. (Det samme kan gjelde stige som åpenbart er lagt fram for feiing. Ellers forutsetter vi at det blir gitt en tydelig beskjed, dersom man ønsker at feieren skal reise stige).

Det er viktig at du sørger for at fyringsanlegg er i orden og at alle trekkventiler og luker er forsvarlig stengt før feiing. Vær spesielt oppmerksom på røykrørstilkoblinger. Tettesnor kan falle ut, eller den blir hard og tetter dårlig etter noen år.

Feieren har under gitte forutsetninger anledning til å ferdes på tak der typegodkjent taksikring mangler, så lenge sikkerheten er forsvarlig ivaretatt. Kommunen vil imidlertid i slike tilfeller ikke ta ansvar for eventuell skade på tak og taktekking. Vi anbefaler derfor at typegodkjent taksikringsutstyr uansett monteres.​

 Relaterte sider

 Nyttig informasjon

Opprettet: 16.05.2013 15:12