Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Behovsprøvet feiing

Kvitnes, Bjørn Endret:02.01.2018 15:19
Feiing av skorsteiner er behovsprøvd. Alle skorsteiner som har ovn eller annen fyringsenhet montert, skal feies / kontrolleres etter behov. Nytt fra og med 2016 er at også skorsteiner i fritidsboliger skal feies. 
 
Feiehyppighet bestemmes på grunnlag av feietjenestens risikovurdering, ut fra b.l.a. sotmengde, sottype, type bebyggelse, type og dimensjon på skorstein og eventuelle skader / slitasje på skorstein. Gjennomsnittlig feieintervall er ca hvert annet år.
 
Hvorfor behovsprøving av feiing?
Da behovsprøving i sin tid ble innført, var hensikten å frigi resurser fra feiing til tilsyn med fyringsanlegg. Dette var en styrkingen av feietjenestens tilbud og er en del av en større målsetting der det brannforebyggende arbeid er i fokus. Tanken er at man med felles anstrengelser skal kunne forebygge og hindre at brann og andre farlige situasjoner oppstår.
 
Brannstatistikken viste en periode en økning i branner som skyldes feil ved montering, vedlikehold og bruk av fyringsanlegg. Tiltak som tilsyn med fyringsanlegg ser ut til å ha hatt god brannforebyggende effekt, da brann som følge av feil ved fyringsanlegg nå forekommer mer sjeldent.

Dagens rentbrennende ildsteder og endrede fyringsvaner sammen med økt bruk av andre oppvarmingskilder, gjør samtidig behovet for feiing er stadig mindre enn før. Feiing av skorsteiner vil allikevel fremdeles være et viktig brannforebyggende tiltak.
 
Dersom man ønsker hyppigere feiing enn det feiefrekvensen tilsier vil dette være fult mulig.
 
OBS: Dersom bruken av fyringsanlegget endres vesentlig, for eksempel anskaffelse av nytt ildsted, skal dette meldes til feietjenesten. Blant annet for endring av feieintervall.
Opprettet: 16.05.2013 15:07