Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Adkomst og klargjøring for feiing

Kvitnes, Bjørn Endret:09.01.2018 13:04

Klargjøring før feieren kommer:

 
Før feiing må følgende være i orden
 
 • Alle ventiler og spjeld på ildsted(er) må være lukket. Se etter om sotluke er forsvarlig stengt.
  • Gamle ildsteder (spesielt ildsteder med kokeplate/ringer) og åpne peiser bør dekkes til før feiing. Det samme gjelder nyere ildsteder dersom man har mistanke om lekkasjer eller dårlige pakninger, og dersom det kan være utettheter der røykrør er ført inn i skorstein.
 • Det må ikke være fyr i ildsteder og fyrkjeler ved feiing.
 • Der feiing foregår fra tak må stiger og eventuell gangbro og feieplatform være på plass. Gi beskjed med oppslag på ytterdør dersom du ønsker at feieren skal reise stige.
 • Dersom feieren må ferdes inne i boenheten eier/bruker eller andre på vegne av eier/bruker være til stede.
  • Unntak er eiendommer der feieren utelukkende må ferdes i fellesareal.
  • Der feiing foregår fra loft må det være låst opp og ryddet rundt feieluke. Husk å ta ned klær eller lignende fra eventuell klessnor. Husk også å låse opp der sotuttak foregår i fellesareal i kjeller.
 • Husk å melde fra til eventuell leieboer

Feieren reiser gjerne stigen, men ikke uoppfordret.

Grunnen til at feieren ikke uten videre reiser stigen selv, er for å unngå nedsoting dersom det ikke er gjort klart for feiing. Reist stige tas som et signal om at det er gjort klart for feiing. Heng ut en beskjed på ytterdøra eller ta kontakt på forhånd dersom du ønsker at feieren skal reise stigen. Stigen må være framlagt / lett tilgjengelig.

Dersom feieren skal reise og/eller ta ned stige må det ikke være personer eller gjenstander som kan ta skade innenfor stigens fallradius. Dette vil vurderes i hvert enkelt tilfelle og er spesielt aktuelt for bygg med mer enn en etasje.

Adkomst for feiing

Alt stige materiell skall være typegodkjent eller tilfredsstille egenskapene til typegodkjent utstyr. Stiger uten typegodkjenning vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

 • Husstige må sikres mot utglidning. Vær spesielt oppmerksom dersom stigen reises på altan eller lignende med tredekke. Slikt underlag kan være svært glatt, i sær dersom det blir vått. Det samme gjelder selvsagt på is og snø. Der gesimshøyden er over 5 meter må stigen være sikret mot sideveis utglidning i toppen.
 • Der feiing foregår fra tak må det være takstige / trinn på taket. Stigen må være lagt opp slik at den ligger inntil skorsteinen og være forsvarlig festet og sikret mot utglidning. Typegodkjent takstige skal være festet i taket. OBS: Fra og med november 2017 aksepteres ikke løse takstiger / bøylestiger.
 • Der det er flere skorsteiner på samme tak må det være takbro mellom skorsteinene eller egen takstige til hver skorstein. Dersom hellingen på taket er moderat og taktekkingen er av sklisikker type (for eksempel papptak) kan feieren allikevel gå langs mønet uten feiebro. Rådfør deg med feieren dersom du er usikker.
 • Der skorsteinen er høg (over 1,2 meter over takflaten) må det være tilrettelagt med feieplatform, stigetrinn eller feieluke på skorsteinen.

Det er feierens arbeidsplass det gjelder og vi har stor fokus på sikkerheten. Dersom feieren ikke finner adkomst forsvarlig, vil feiing ikke bli utført. Manglende tilrettelegging av adkomst er et avvik i forhold til brannvern lovgivingen og kan føre til pålegg om utbedring.

Ansvar

Kommunen er ansvarlig for at feieren har en sikker arbeidsplass og vil ivareta dette gjennom krav til feieren og huseiere. Eier har ansvar for at huset er utrustet etter gjeldende bestemmelser. Dette betyr at huseier må sørge for at påkrevd utstyr til adkomst for feiing er til stede på eiendommen. Eier eller bruker må sørge for at dette er på plass før feiing.

Opprettet: 15.05.2013 13:06