Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vanlige spørsmål - FAQ

Kvitnes, Bjørn Endret:06.02.2019 13:09

På denne siden vil vi forsøke å gi svar på enkelte spørsmål som ofte stilles til feietjenesten.​

​Spørsmål

​Svar

Fyrer ikke.

Vi har fått varsel om feiing, men ikke fyrt siden forrige feiing. Må vi allikevel ha feiing?

​Ja. Dersom eiendommene er bebodd og det er montert ildsteder til skorsteinen, skal feiing utføres etter de intervaller feieren bestemmer. Så lenge det er montert ildsteder til skorsteinen skal denne kontrolleres regelmessig, selv om det vanligvis ikke fyres.

Feieren vurderer intervall for feiing ut fra sotmengde, sottype, skorsteinens tilstand, bygningstype og type bebyggelse i området, ved hvert besøk. (Pr. i dag kan det ikke settes lengre intervaller enn 4 år, men dette ventes endret i nær framtid).

Ønske om hyppigere feiing enn det feieren mener er nødvendig etterkommes, men ikke ønske om sjeldnere feiing.

Dersom det ikke fyres, vil intervall etter hvert bli satt til fire år. Dersom feiing/kontroll ikke blir utført vil eiendommen allikevel automatisk komme opp til forfall etter ett år. Unnlatt feiing vil dermed bety merarbeid for feietjenesten.

​Stige

Kan feieren reise stigen selv?

​Ja. Feieren kan reise og ta ned stigen selv.

Imidlertid forutsetter dette at det er gitt klar beskjed om at det er klart for feiing. Dette for å unngå nedsoting i tilfeller der det ikke var klart for feiing, for eksempel der huseier er bortreist og ikke har fått varsel om feiing. Reist stige oppfattes som signal om at det er gjort klart for feiing.

Gi beskjed direkte til feieren eller med oppslag på ytterdøren (se baksiden av feievarselet). Du kan også ta kontakt på e-post eller tlf. (se feievarsel) på forhånd og gjøre avtale.

​Sotuttak

Kan feieren kan låse seg inn selv for å ta ut sot, dersom jeg legger ut nøkkel?

​Nei. Feieren går ikke inn i huset, dersom det ikke er noen til stede. Unntaket er der sotluken er plassert i fellesareal i hus med flere leiligheter.

Det er imidlertid ikke nødvendig at det er du som eier som er til stede. Du kan for eksempel avtale med en nabo, at denne går inn sammen med feieren.

 

Opprettet: 18.05.2015 13:40