Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Om Brann- og redningstjenestens Forebyggende avdeling

Kvitnes, Bjørn Endret:27.12.2017 14:17

Formål

Kommunen er pålagt å utføre brannforebyggende arbeid. Ressursbruken er regulert gjennom forskrifter til brannloven og skal stå i et bestemt forhold til innbyggertallet. Målet er å legge til rette for at ingen skal omkomme eller bli skadet i brann, samt redusere  de materielle skadevirkningene av brann. Virkemidlene er flere: informasjon, opplæring, fastsettelse av brannsikringstiltak og brannsyn o.l.

Ressurser

Forebyggende avdeling er bemannet med avdelingsleder og to branninspektører. I tillegg kommer mannskaper i feietjenesten

Oppgaver brannforebyggende avdeling

Brannvesenet skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Brannvesenet skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særskilt risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

Brannvesenet skal fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes.​

Oppgavene til avdelingen er blant annet: brannforebyggende og holdningsskapende informasjonstilltak, tilsyn i særskilte brannobjekter, brannteknisk saksbehandling, kursvirksomhet, feiing og tilsyn med fyringsanlegg mv.

Avdeling har flere aksjoner/prosjekter i løpet av året. Disse blir gjennomført både på tvers av avdelinger innad i brannvesenet og i samarbeid med andre tilsynsetater i regionen.

Avdelingen fokuserer i utgangspunktet på brannsikkerhet, men det vil etter hvert være et mål å fokusere på andre sikkerhetsområder. Dette blir i dag gjort til en viss grad. Vi yter våre tjenester på flere nivåer: direkte mot publikum, for eiere av bygninger, arkitekter/utbyggere og andre innenfor forvaltningen.

​Råd og veiledning

Faglige spørsmål fra publikum besvares fortløpende. Henvendelser som krever prosjektering må imidlertid henvises videre til firma/konsulent. Noen henvendelser må også henvises videre til firma/ konsulent på grunn av vår habilitet som tilsynsmyndighet. I saker etter plan- og bygningsloven er vi rådgiver for bygnings myndighetene i branntekniske spørsmål. ​

Opprettet: 21.05.2013 12:05