Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skjerpede krav til takstiger

Kvitnes, Bjørn Endret:13.03.2018 12:40
Feier

Feietjenesten har skjerpet kravene til takstiger og sikkerhet ved arbeid på tak.​

Blant annet aksepteres ikke lenger løse takstiger, såkalte bøylestiger eller motvektsstiger.

​Etter flere hendelser / uhell under feiing har feietjenesten revidert prosedyrene for sikkerhet ved adkomst på tak. De viktigste endringene er:

  • Feierne får ikke lenger benytte løse takstiger (bøylestiger eller motvektsstiger).
  • Som hovedregel skal det være montert typegodkjent takstige for fastmontering. Hjemmelaget takstige uten typegodkjenning, må tilfredsstille kravene / standarder som gjelder for typegodkjente takstiger.
  • I noen tilfeller har feietjenesten akseptert at feieren går opp på tak uten takstige. Krav til sikkerheten i slike tilfeller er skjerpet og beskrevet mer detaljert. Det er fortsatt krav om montering av takstige selv om feieren på et gitt tidspunkt finner det forsvarlig å gå opp uten takstige.

Takstige skal være montert på alle tak som har helling utover (mer enn 6o), der feiing foregår fra tak. Begrunnelsen for at også tak med liten helling og sklisikker taktekking skal ha takstige, er at adkomst skal være forsvarlig under alle forhold. Både i forbindelse med feiing og andre tjenester fra feietjenesten, samt i forbindelse med brannvesenets innsats ved eventuell skorsteinsbrann.

Takstigen skal gå helt ned til takkanten og ligge inntil skorsteinen. Dersom stigen på grunn av utbygg eller selve takkonstruksjonen ikke kan ligge inntil skorsteinen, må det være montert gangbro fra stigen til skorsteinen. Ved liten takvinkel og sklisikker taktekking, kan feieren gå langs mønet uten at gangbro er montert.

Det er Arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet som ligger til grunn for feietjenestens prosedyre. For krav om tilrettelegging for adkomst på tak vises til:

  • Forskrift om brannforebygging § 6
  • Plan og bygningsloven med tekniske forskrifter
  • Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – Arbeid i høyden
  • Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning

For krav til utførelse av adkomst på tak vises til: NS-EN 516:2006 og NS-EN 12951:2005, samt Byggedetaljblad A 525.933

Vedlagt til denne artikkelen ligger feietjenestens prosedyre for adkomst på tak. Det presiseres at denne kan bli revidert uten videre varsel. Eventuelle spørsmål om adkomst på tak bør derfor stilles direkte til feietjenesten.

Opprettet: 08.03.2018 13:46