Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Pipebrann

Kvitnes, Bjørn Endret:27.04.2018 09:53
Sotbrann
Ved pipebrann - ring 110

Pipebrann må tas alvorlig. Pipebrann kan føre til store skader på skorstein og ildsted. I verste fall kan brannen smitte til bygningen slik at huset begynner å brenne.

Ved pipebrann:

  • Ring brannvesenet på 110.
  • Steng dørene og trekkventilene til ildstedet.
  • Lukk dører, vinduer og lufteventiler i rommet.
  • Kontroller at det ikke ligger brennbare ting inntil pipa og at konstruksjon inntil pipa ikke blir overopphetet.

Dersom det er fare for antennelse av bygningsdeler nær pipa og brannvesenet ikke er kommet, kan vann brukes til å kjøle. OBS Ikke sett deg selv i fare ved å forsøke å slukke brann som er ute av kontroll! Om nødvendig, evakuer huset.

Dersom brannvesenet har lang utrykkingstid kan man forsøke å slukke pipebrannen selv. Bruk pulver, snø eller salt. IKKE VANN. Pulver fra pulverapparat må tilføres gjennom røykrøret på et ildsted eller gjennom sotluka. Vær svært forsiktig dersom du åpner sotluka. Her kan det ligge store mengder glødende sot. Ikke bruk pulverapparat fra toppen av pipa.

 

Pipebrann må tas alvorlig:

De høge temperaturene kan få skorsteinen til å sprekke. Brennbart materiale som ligger inntil skorsteinen kan også ta fyr på grunn av den høge overflatetemperaturen. Ved pipebrann sveller sotet voldsomt. Dersom skorsteinen blokkeres kan branngassene antenne eksplosjonsartet og føre til store skader på skorstein og ildsted, og med stor fare for brannspredning til huset.

 

Årsaker til pipebrann:

En pipebrann oppstår ikke plutselig. Dårlig forbrenning har over tid ført til brannfarlig sot i pipeløpet. Dette kan lett bli antent av åpen flamme eller høg temperatur fra ildsted.

Feil fyring og rå ved er vanligvis årsaken til at beksot og pipebrann oppstår. For store ildsteder i forhold til varmebehovet og feil montering av pipe / ildsted er ofte medvirkende.

Antennelse skjer gjerne under opptenning eller ved kraftig fyring. Typisk er at flammene fra ovnen når soten i skorsteinen som varmes opp og tar fyr.

 

Hvordan unngå pipebrann?

Det viktigste er å fyre riktig. Sørg for at alt er klargjort når feieren kommer for å feie skorsteinen. Spør om det er mye sot og om det er beksot i skorsteinen.

Beksot er ofte vanskelig å fjerne bare med vanlig feiing. Dersom det er fare for pipebrann vil feietjenesten gi råd om tiltak for fjerning av beksot og tilby fresing.

 

Opprettet: 05.02.2015 09:38