Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Oljefyring og nedgravde oljetanker

Kvitnes, Bjørn Endret:27.04.2018 09:48
Fyrkjel

​Denne kan bare bruke biofyringsolje etter 2020.

Det er varslet forbud mot fyring med fossilt brensel fra og med 2020. Dette betyr ikke nødvendigvis forbud mot oljefyring.

Forurensing fra nedgravde oljetanker er ett økende problem. Dette kan bli svært alvorlig for den som rammes. Det er ditt ansvar å unngå lekkasje.

Mange kvitter seg nå med det gamle oljefyringsanlegget. Vet du at dette kan gi rett til tilskudd fra enova?

​Forbud mot fyring med fossilt brensel

​Forbud mot nyinstallering av fyringsanlegg for fossilt brensel i bolig, kom allerede i 2010 i Teknisk Forskrift (TEK10) til Plan og bygningsloven.

I Klimaforliket i 2012 er det bestemt at fossilt brensel til boligoppvarming skal forbys fra 2020. Forbudet omfatter ikke gass (Naturgass og Propan). Det blir altså forbudt å fyre med vanlig fyringsolje og parafin fra og med 2020.

Dette betyr allikevel ikke at det blir forbudt å fyre med olje. Biofyringsolje kan være et brukbart alternativ til vanlig olje. For å bytte oljetype, må dyser og brenner justeres. Det anbefales også rengjøring av tank og oljeledninger.

Kontroll av nedgravde oljetanker

Forurensing fra nedgravde oljetanker er et økende problem. Spesielt eldre enkeltbunnede ståltanker er utsatt for lekkasjer. Lekkasje fra oljetank kan få alvorlige konsekvenser. I verste fall blir hus ubeboelige og store mengder masse må skiftes ut. Det er eieren av tanken som har ansvaret i tilfelle uhellet er ute.

Forurensningsforskriftens kapittel 1, §1-6, stiller krav om regelmessig kontroll av nedgravde oljetanker.

Utdrag av forurensningsforskriften §1-6:

​Type tank​Første kontroll​Deretter periodisk kontroll​Kommentar
​Enkeltbunnet ståltankEtter 15 år​Hvert 5 år​Kontrollintervall kan forlenges til 10 år, dersom det installeres katodisk beskyttelse.
​Dobbeltbunnet ståltank​Etter 15 år​Hvert 5 år​Tetthetsprøving er tilstrekkelig
​Særlig korrosjonsbeskyttet ståltank​Etter 20 år​Fastsettes ved hver kontroll
​GUP-tank (glassfibertank)​Etter 30 år​Fastsettes ved hver kontroll​Trykktestes etter 2 år

I Rana er forskriften gjort gjeldende for tanker over 800 liter. Ansvaret ved en eventuell lekkasje, er imidlertid det samme også om tanken er under 800 liter.

Fjerning av oljetank som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk, skal tømmes og graves opp. Kommunen (Brann- og redningstjenesten) kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanken i stedet rengjøres og fylles med sand, grus, e.l. i stedet for oppgraving. Særlige tilfeller vil for eksempel si der det er satt opp bygg over oljetanken, eller at andre forhold gjør at det er store ulemper forbundet med å grave tanken opp.

Etter at tanken er gravd opp, må dette meldes til kommunen (feietjenesten).

Tilskudd for fjerning av oljekjel og oljetank m.m.

Enova gir tilskudd til en rekke energitiltak i boliger. Herunder også Fjerning av oljekjel, oljekamin og oljetank. Du kan lese mer om Enovatilskuddet på Enova sine Internettsider.

Register over nedgravde oljetanker

Feietjenesten i Rana kommune fører register over nedgravde oljetanker. Dette registeret er dessverre mangelfullt. Spesielt gjelder dette der oljetank er fjernet og dette ikke er meldt inn til kommunen. Det er eierens ansvar at slike endringer blir meldt inn.

Dersom du er usikker på hva som er registrert hos deg og spesielt dersom du vet at oljetank er fjernet og at dette ikke er meldt inn til kommunen, bør du ta kontakt med feietjenesten for å få dette i orden. Du kan kontakte feierinspektøren på e-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no eller på tlf: 75 14 58 05.

Opprettet: 02.07.2015 10:46