Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ny gebyrordning for feiing og tilsyn

Kvitnes, Bjørn Endret:24.11.2020 10:55
DSC_6576

​Fra og med 2021 endres gebyrordningen for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

​Fra og med 01. januar 2021, endres ordningen for feie- og tilsynsavgift i Rana. Det vil ikke lenger være et fast årlig gebyr, men gebyr knyttet til feietjenestens oppmøte for feiing og tilsyn.

​Den 29. september ble ny forskrift om feie- og tilsynsavgift vedtatt i Rana kommune.

https://lovdata.no/forskrift/2020-09-29-2379

Den viktigste endringen er at det faste, årlige gebyret går ut og erstattes med gebyr knyttet til feietjenestens oppmøte for feiing eller tilsyn med fyringsanlegg. Gebyret blir også differensiert i forhold til bygningstype / bruk.

Endrinen er blant annet begrunnet i ny brannforebyggende forskrift (2016). Denne inneholder ikke lenger faste rammer for hyppigheten av feiing og tilsyn, men krever at dette skal utføres på bakgrunn av en individuell risikovurdering. 

Fram til nå ville en slik gebyrordning vært uforholdsmessig ressurskrevende å gjennomføre. Feietjenesten tar nå i bruk et nytt fagsystem som automatiserer prosessen med gebyr. Dermed er denne gebyrordningen nå mulig å gjennomføre.

Feietjenesten driver etter selvkostprinsippet. Den nye gebyrordningen skal derfor ikke endre det totale gebyret som tas inn. Kostnaden for en gjennomsnitts husstand vil altså være den samme som før. Men det vil bli relativt store variasjoner mellom de enkelte husstandene, alt etter hvor ofte det skal utføres feiing og tilsyn.

En bi-effekt, er at det nå lønner seg å legge til rette for feieren når han kommer. Når feieren utfører feiing og tilsyn gjøres det samtidig en risikovurdering. Dersom alt er ok kan det gå flere år før eiendommen oppsøkes på nytt. Om feiing eller tilsyn derimot ikke blir utført som forutsatt, vil eiendommen bli oppsøkt på nytt senest neste år.

Det lønner seg også å fyre riktig. Riktig fyring gir lite sot, spesielt hvis det fyres i et moderne rentbrennende ildsted. Og der det er lite sot, blir det lengre intervaller mellom hver feiing.


Opprettet: 23.11.2020 12:06