Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk

Kvitnes, Bjørn Endret:27.04.2018 09:47
Oljetank

​Det anbefales på det sterkeste at arbeidet med fjerning av oljetank settes bort til et kvalifisert foretak. Fotograf: Kristin Hilde Rørvik, oljefri.no

​​​Har du en nedgravd oljetank som ikke lenger er i bruk?

Mange kvier seg for å sette i gang med å få oljetanken gravd opp og fjernet. Det er ofte enklere og​ billigere enn mange tror.

​På 60 og 70 tallet ble det gravd ned mange oljetanker i Rana. Siden har mange faset ut oljefyring, og fra 2020 vil det bli forbud mot å fyre med fossilt brensel.

Oljetanker som ikke lenger er i bruk, skal tømmes og graves opp.

I mange tilfeller har huset skiftet eier flere ganger siden tanken ble lagt ned. Ofte er oljefyring allerede er faset ut, og det hender at dagens eier ikke vet at det ligger en oljetank nedgravd i hagen.

Fortsatt olje i en "tom tank"

Dersom du har fyrt til tanken er "tom" er det fortsatt olje igjen. Det kan være fra 40 - 50 til flere hundre liter igjen, alt etter tankens størrelse.

Vi ser også eksempler på at fyringsanlegget er tatt ut av bruk like etter at tanken er fylt. For eksempel på grunn av at det har oppstått feil med fyrkjelen. Tanken kan da være helt full av olje der den ligger i bakken.

Lekkasje kan ha alvorlige konsekvenser

At en oljelekkasje er et miljøproblem er nok godt kjent. Men at relativt små lekkasjer kan gjøre både ditt og naboens hus permanent ubeboelig, at jordmasser over et større område må byttes ut og at oljen kan trenge inn i drikkevannsledninger er nok mindre kjent.

Husforsikringen vil dekke skade på eget hus. Men den dekker vanligvis ikke kostnader med masseutskifting. Og den dekker ikke skade på naboens hus.

Det er eieren av tanken som er ansvarlig. I verste fall kan en lekkasje føre til at man havner i et økonomisk uføre og går personlig konkurs.

Fjerning av nedgravd oljetank

Det anbefales at hele arbeidet med fjerning av oljetank settes bort til et kvalifisert foretak. Feietjenesten i Rana kjenner i dag til at det er 2 - 3 aktører som tilbyr denne tjenesten som en totalentreprise, der tanken tømmes, graves opp og kjøres bort til avfallselskap.

Før arbeidet med å grave opp tanken begynner, er det svært viktig at den blir fullstendig tømt. Dersom tanken har skader eller svakheter kan det oppstå lekkasje i forbindelse med gravingen eller når tanken løftes opp. Spesielt gamle ståltanker er utsatt for skader. Aller helst bør graving for å komme til mannlokk/serviceluke på tanken gjøres for hånd for å unngå unødig belastning på tanken.

Opplysninger fra entreprenører som arbeider med fjerning av nedgravde oljetanker tilsier at prisen for arbeidet vanligvis ligger fra 10 til 20 000,- kr.

Dispensasjon fra krav om oppgraving

Forurensingsforskriftens § 1-8 gir mulighet for dispensasjon fra kravet om oppgraving der dette vil medføre særlige ulemper. Særlige ulemper er for eksempel der det i ettertid er satt opp bygning over tanken. Dispensasjon forutsetter søknad til kommunen. Det vil ikke bli gitt dispensasjon i situasjoner som er innenfor det som betraktes som normalt. 

En av grunnene til at dette skal praktiseres strengt, er at tidligere lekkasjer kan ha ført til at det står olje i grunnen under tanken. Dette er vanligvis ikke mulig å kontrollere så lenge tanken fortsatt ligger i grunnen. Ved ekstremnedbør kan hevet grunnvannsnivå føre til at oljen stiger opp og trenger inn i grunnmur.

Dersom det innvilges dispensasjon må tanken tømmes, rengjøres og fylles med for eksempel grus.

Informasjon og veiledning om nedgravde oljetanker

Feietjenesten kan bidra med informasjon og veiledning i spørsmål om nedgravde oljetanker. Feietjenesten vil også kunne opplyse om foretak som driver med fjerning av oljetanker.

Dersom du lurer på om det er oljetank på din eiendom, kan feietjenesten bidra med en befaring. Entreprenører med kompetanse på oljetanker kan også bidra med råd og veiledning.

Vi anbefaler også at man tar kontakt med tidligere eiere og/eller naboer som har bodd lenge i området. De kan i mange tilfeller bidra med opplysninger.

Opprettet: 21.06.2017 10:35