Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Arbeidsoppgaver og tjenester

Kvitnes, Bjørn Endret:24.04.2019 14:20

Brann- og redningstjenesten er innsatsstyrke under brann og andre ulykkes situasjoner.  I tillegg utføres en rekke andre lovbestemte tjenester som for eksempel feiing og ulike former for tilsyn.

I tillegg utfører Brann- og redningstjenesten mange oppdrag for andre avdelinger i Rana Kommune. Det tilbys også tjenester som ikke er regulert av lov og som både er rettet mot publikum eller andre virksomheter. 

Det følgende er en oversikt over tjenester. Listen er ikke uttømmende:

Brann- og redningstjenesten generelt

 • Grenseoverskridende bistandsavtale (Samarbeid med Svensk brannvesen, Røde Kors, m.fl)
 • IUA (Interkommunalt utvalg akuttforurensning)
 • Brannsjefavtale med kommunene Nesna og Træna 
 • Utleie av møterom

Beredskapsavdelingen

 • Brann og redningsoppdrag
 • Daglig øvelse på brann og redningsoppdrag
 • Deltakelse i gjennomføring av diverse kurs og informasjonsarbeid i samarbeid med kurs- og kompetanseavdelingen og forebyggende avdeling.
 • Øvelser for andre virksomheter og kommuner (Øvingsområde med bla hus for varme røykdykk)
 • RVR - Restverdiredning i samarbeid med FNO (forsikringsnæringen i Norge).
 • Vedlikehold av brannstasjonens bygg og utstyr
 • First respond (Hjertestarter)
 • Bistand ved heisalarmer
 • Kontroll og vedlikehold av nøkkelbokser
 • Kontroll av slukkeposter
 • Rivingsoppdrag (Nedbrenning av bygg)
 • Hjelp til omsorgsavdelingen (flytting av pasienter)
 • Omvisning for barnehager og skoleklasser
 • Flaggheising for andre avdelinger i Rana Kommune
 • Drift av Brann- og redningstjenestens vaktsentral
  • Viktig støttefunksjon for brannmannskaper under aksjoner i Rana, Nesna og Træna
  • Støttefunksjon til kriseledelse i Rana Kommune
  • Drift og mottak av trygghetsalarmer for Rana og Hemnes Kommune
  • Mottak av brannalarmer og andre automatiske alarmer fra hjemmeboende med omsorgsbehov
  • Mottak av henvendelser til Brann- og redningstjenesten utenom kontortid
  • Mottak og formidling av feilmelding vei, vann og kloakk
  • Mottak og formidling av veistatus for brøyting og strøing
  • Mottak av ulike tekniske alarmer fra offentlige og private virksomheter
  • Mottak av overfallsalarm fra Mo bo- og servicesenter
  • Varsling av mannskaper til RVR

Kurs og kompetanseavdelingen

 • Salg og gjennomføring av kurs og øvelser
 • Kurs i regi av Norges Brannskole
 • Annet informasjons- og motivasjonsarbeid

Forebyggende avdeling

 • Tilsyn med særskilte brannobjekter i Rana og Nesna
 • Brannteknisk saksbehandling
 • Andre tilsyn og befaringer etter ønske fra publikum eller virksomheter
 • Feietjenester (behandles under eget avsnitt)
 • Deltakelse på organisering og gjennomføring av div. kurs og øvelser
 • Nasjonale og lokale aksjoner (Brannvernuka med åpen dag, aksjon boligbrann m.m.)
 • Behandling av søknader for handel med fyrverkeri
 • Service på trygghetsalarmer

Feietjenesten

 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Rana, Nesna og Træna
 • Befaringer ved fyringsproblemer eller andre problemer med fyringsanlegg, veiledning i forkant av nyanlegg eller generell kontroll ved eierskifte
 • Føre journal over alle fyringsanlegg og utførte tjenester
 • Kamerakontroll av skorsteiner
 • Fresing av blanksot i skorsteiner
 • Feiing av fyrkjeler og ildsteder
 • Motivasjons- og informasjonstiltak om fyring og brannvern i boliger
 • Motivasjons- og informasjonstiltak om nedgravde oljetanker
 • Kontroll og veiledning om røykvarslere, slokkemidler og rømningsveier i boliger
 • Tetthetsprøving av nymonterte skorsteiner (murte skorsteiner) med kontrollerklæring
 • Kontroll av nymontert ildsted og nymonterte stålpiper
 • Hjelp til eldre og uføre med bytting av batteri i røykvarslere
Opprettet: 21.05.2013 11:54