Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvingsanlegg

Kvitnes, Bjørn Endret:03.11.2015 13:54 Emneord (los) Brann- og eksplosjonsvern

​​​​​​​​​Øvingsanlegg1For informasjon, eller avtale om bruk av anlegget:

Kontakt​

Leder Kurs og service, Cato Johannessen75 14 58 10

 

Brann og redningstjenesten har eget øvingsanlegg, med blant annet hus for varme røykdykkerøvelser. I tillegg til å være øvingsanlegg for egne mannskaper, brukes anlegget i forbindelse med kurs og øvelser som tilbys fra vår Kurs og Serviceavdeling.

Anlegget ble offisielt tatt i bruk den 1. desember 2009.

Tomta er planert og tilrettelagt med oljeutskiller, rørnett for vann og el. Hele anlegget er på ca. 5,5 mål, og rommer røykdykkerhus, overtennings / innsatskonteiner, betongplatt for frigjøringsøvelser (frigjøring av personer fra bilvrak), stort kar for øvelse på væskebrann, tankbil og et enkelt servicebygg. På tomta er det en vanndam, slik at det er mulig å gjennomføre øvelse med brannpumper og ekstern vannforsyning.

I tillegg til att egne mannskaper drar fordeler av dette anlegget, har brannvesen på hele Helgeland nå god tilgang til et anlegg for øvelser og opplæring av sine mannskaper.

Norges Brannskole har gitt anlegget godkjenning som fullverdig øvingsanlegg. Dette gjør blant annet at det kan gjennomføres lovpålagt kursing av deltidskorps på Helgeland her. Dette betyr store praktiske og økonomiske fordeler det enkelte korps. Pr. i dag finnes det 15 anlegg i Norge med slik godkjenning. De to nærmeste er i Trondheim og på Brannskolen i Tjeldsund. 

Anlegget gir ellers Brann- og redningstjenesten i Rana bedre muligheter til å kunne tilby kurs og øvelser mot bedrifter og andre virksomheter.

 Brann- og redningstjenestens øvingsanlegg

Opprettet: 21.05.2013 11:58