Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eldres Borettslag

Mo Bo og servicesenter
Hauknes omsorgsbolig
Fingerdalsveien
Jernveien
Vinkelen
Vasaveien/Brendåsveien
Gruben omsorgsbolig
Mjølan omsorgsbolig
Ytteren omsorgsbolig

Blomst

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren eier leiligheten selv og betaler felleskostnader i tillegg til et evt. lån. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet.

I flere av omsorgsboligene er det lagt opp til sosiale aktiviteter og trygghetsskapende tiltak. I tillegg ytes det individuelt tilpassede hjemmetjenester basert på egne vedtak.

Rana kommune har 7 boligkomplekser fordelt i ulike bydelene, med ca. 153 leiligheter til sammen.

Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre.
Omsorgsboliger kan tildeles de som har et vesentlig funksjonstap enten fysisk, psykisk og/eller sosialt, og som ikke får tilfredstillende livskvalitet, trygghet og sosialt fellesskap i egen bolig.

Søknad sendes til Omsorgskontoret som også tildeler bolig.

Boligkontoret forvalter salg og vedlikehold av boligene.

 Kontakt omsorgskontoret

Lena Eriksen
Tlf. 75 14 66 80
Epost: Lena Eriksen
Besøksadresse: Jernbanegata 16, 2. etg. 

 Kontakt boligavdelingen

​Lise Lillevold Haugjord
Tlf: 952 54 103
Epost: Lise Lillevold Haugjord
Besøksadresse:  Mellomvika 51, 8622  Mo i Rana

 Her finner du oss