Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Bostøtte, startlån og tilskudd

spsetup Endret:30.01.2019 12:57

Bostøtte

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til Rana kommune, Servicetorget, tlf. 75 14 50 00, e-post: postmottak@rana.kommune.no


Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlån kombineres med tilskudd og/eller bostøtte.
 
Les mer om ordningen på Husbankens hjemmeside om startlån.
 
 
 

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du henvende deg til Servicetorget v/Hilde Fridtjofsen, tlf. 75 14 51 86, e-post: postmottak@rana.kommune.no.
Besøksadresse: Rådhusplassen 2, Servicetorget, 8622 Mo i Rana.
Postadresse: Rana kommune, Postboks 173, 8601 Mo i Rana.

 

Grunnlån for bygging av boliger

Grunnlånet kan benyttes til å bygge nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til boliger og kjøp av nye og brukte utleieboliger for prioriterte grupper.
Privatpersoner, utbyggere, boligbyggerlag, borettslag, kommuner, fylkeskommuner, selskap og stiftinger kan søke om grunnlån.
Det søkes direkte til Husbankens regionkontor i Bodø.

 

Les mer om ordningen på Husbankens hjemmeside – om grunnlån

 

Boligtilskudd

Tilskudd kan gis til vanskeligstilte grupper med svak økonomi som har behov for å kjøpe eller som trenger å tilpasse egen bolig.

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Tilskuddet kan dekke hele eller deler av tilleggsfinansiering ved kjøp av selveid bolig eller bolig i borettslag. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av  husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Tilskudd til tilpasning av bolig. Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Tilskuddsordningene er rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne og andre vanskeligstilte med langvarig lav inntekt.

Les mer om ordningen på Husbankens hjemmeside - om tilskudd

 

Opprettet: 10.04.2013 13:10