Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SLT- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Jørgensen, Kari Endret:15.04.2021 08:09
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. 

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når signaler fanges opp, kan tiltak settes inn tidligere, mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

SLT- modellen i Rana kommune


SLT- modellen organiseres på tre nivå:

  1. Styringsgruppen (politirådet), består av ordfører (leder av politirådet), varaordfører, rådmann, kommunaldirektør for Oppvekst og kultur, politistasjonssjef for driftsenhet Rana, politikontakten for driftsenhet Rana og SLT-koordinator.

    Politirådet har ansvaret for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Ansvaret er gjennom politirådet forankret i toppen av politi og administrativ og politisk ledelse. SLT-koordinator er sekretær i politirådet og forestår innkalling og referat. Minst to møter i året.

  2. Koordineringsgruppen består av SLT- koordinator (leder), leder barnevern, leder PPT, leder helsesykepleiertjenesten, leder fritidsavdelingen, leder familietjenesten, politikontakten ved driftsenhet Rana, leder BUP, rektor Rana ungdomsskole (representerer også ungdomstrinnet ved Storforshei og Utskarpen skole) og leder ved elevtjenesten ved Polarsirkelen videregående skole.

    Gruppen avdekker utfordringer og setter inn ressurser for målrettet innsats og tiltak i tråd med rammene fra styringsgruppen. Gruppen møtes 1 gang i måneden.

  3. Utførergruppen består av SLT- koordinator (leder), utekontakten, representant fra barnevernet, politikontakten ved driftsenhet Rana, representant fra familietjenesten, representant fra helsesykepleiertjenesten, representant fra ungdomskolene og representant fra Polarsirkelen videregående skole.

    Her finnes de som er i direkte kontakt med barn og unge. Disse har ansvaret for gjennomføring av de tiltak som koordineringsgruppen og styringsgruppen har bestemt. Denne gruppen drøfter også konkrete ungdommer og har sammen ansvaret for å drifte facebook-siden «SLT i Rana». Denne facebooksiden er spesielt rettet mot foreldre og det legges her ut relevant informasjon opp mot rus og kriminalitetsforebygging. Utførergruppen møtes hver 14. dag. 

SLT- koordinator

SLT- koordinator sikrer at alle som jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid og rus møtes regelmessig, har likedan virkelighetsoppfatning og samordner tiltak og gjennomføring av dette. SLT- koordinator er bindeledd mellom gruppene.
SLT- koordinator er plassert i staben for oppvekst og kultur og har kontor på rådhuset.

Er du bekymret for en ungdom, eller et ungdomsmiljø i forhold til rus eller kriminalitet?
Ta gjerne kontakt med SLT-koordinator.

 SLT-koordinator


Rune Bang
Slt-koordinator/rådgiver

Telefon 414 24 876
Epost: rune.bang@rana.kommune.no

Vivian Bardal.jpg

Vivian Bardal

ruskonsulent
telefon 992 92 017.
e-post: vivian.bardal@rana.kommune.no


Opprettet: 12.06.2013 14:02