Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SLT- Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Jørgensen, Kari Endret:03.03.2020 09:54
Dette er et samarbeid mellom Rana kommune og politiet i Nordland, driftsenhet Rana om kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge.
Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale tjenester. Næringsliv, frivillige organisasjoner samt kirken hører med i dette nettverket. Målet er at kommunens barn og ungdom skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og tjenester.
Sektorene møtes regelmessig for å utveksle erfaringer, se nye trender. Sektorene er kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer slik at det blir enklere å drive mer effektivt forebygging. I tillegg kan signaler fanges opp på et tidlig stadium slik at presise tiltak blir satt i gang og på denne måten reduseres dobbeltarbeid og overlapping.


SLT- modellen

SLT- modellen organiseres på tre nivå:
  1. Styringsgruppen(politirådet), består av ordfører(leder av politirådet),varaordfører, rådmann, kommunaldirektør for Oppvekst og kultur, politistasjonssjef for driftsenhet Rana, politikontakten for driftsenhet Rana.

    Politirådet/ Styringsgruppen har ansvaret for kommunens samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Ansvaret er gjennom politirådet forankret i toppen av politi og administrativ og politisk ledelse. SLT- koordinator er sekretær i politirådet og forestår innkalling og referat. Minst to møter i året.

  2. Koordineringsgruppen består av SLT- koordinator(leder), leder barnevern, leder PPT, leder skolehelsetjenesten, leder fritidsavdelingen, leder familietjenesten, politikontakten ved driftsenhet Rana.

    Gruppen avdekker problem og utfordringer og setter bestående ressurser for målrettet innsats og tiltak i tråd med rammene fra styringsgruppen. Gruppen møtes 1 gang i måneden.

  3. Utførergruppen består av SLT- koordinator, utekontakten, representant for barnevernet og representant for forebyggendegruppen v/ politiet, driftsenhet Rana. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Disse har ansvaret for gjennomføring av de tiltak som koordineringsgruppen og styringsgruppen har bestemt. Gruppen møtes 2 ganger i året.

SLT- koordinator

SLT- koordinator sikrer at alle som jobber med kriminalitetsforebyggende arbeid og rus møtes regelmessig, har likedan virkelighetsoppfatning og samordner tiltak og gjennomføring av dette. SLT- koordinator er bindeledd mellom gruppene.
SLT- koordinator er plassert i staben i oppvekst og kultur. SLT-koordinator


Rune Bang

Telefon 414 24 876
Epost: rune.bang@rana.kommune.no

Opprettet: 12.06.2013 14:02