Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skonseng barneskole

spsetup Endret:19.01.2021 11:49

skonseng%20skole

Skonseng barneskole har 115 elever (januar 2021) og er en barneskole med en skolekrets som er stor i utstrekning, og mange elever benytter buss til skolen. 

Skolen er fulldelt, en 1.-7.-skole med en klasse på hvert trinn. Skolen har et stabilt og engasjert personale som arbeider målrettet for å skape et læringsmiljø der elevene trives, og er i læring og utvikling.

Skolen har SFO- tilbud på skoledager. 

Skolen legger vekt på at elevene skal ha et trygt og godt læringsmiljø. Natur og nærmiljøområdene rundt skolen brukes hele året. Dette styrker den faglige og sosiale utviklingen i tillegg til å gi fysisk aktivitet. Skolen bruker nærmiljøet i undervisninga og i pausene, vi har nærmiljøanlegg med ballbinge, BMX-løype og fotballbane 200 m fra skolen og lysløype bare 50 m fra skolen. Om vinteren aker vi i bakkene rett ved skolen. I pausene har elevgrupper oppgaver som ledere av aktiviteter for resten av elevene (vi deltar i Trivselslederprogrammet). Dette programmet bidrar til god fysisk aktivitet i pausene og er med på å forebygge krenking og mobbing.

Skolen vektlegger lese- og skriveopplæring. Å kunne lese er grunnleggende for elevenes læring og utvikling i alle fag. Skolen har også deltatt i satsinga «Vurdering for læring» for noen år tilbake. Gjennom gode tilbakemeldinger og god underveisvurdering vil vi bidra til at elevene får ei god sosial og faglig utvikling. Vi bruker uttrykket «å være i læring» daglig sammen med elevene, det er viktig for oss at elevene er motivert for læring og opplever mestring, og gjennom det blir trygge barn og ungdommer som viser andre respekt og som ser positivt på seg selv og sin framtid.

Skolen har lang tradisjon for å ha god kontakt med bygda og lag/foreninger i bygda. Dette gir identitet og bidrar til trivsel, læring og samhandling med andre utenfor skolen. Vi har over år hatt jevnlige konserter og fellessamlinger der foreldrene og bygda inviteres. I fellessamlingene presenterer elevene fagstoff de har arbeidet med. Fellessamlingene styrker fellesskapet ved å ivareta bygdas og skolens tradisjoner, gir trening i å stå fram og presentere eget arbeid, og gir trening i å være et godt publikum. Skolekoret pleier to ganger i året og invitere til konsert, - alltid stappfull gymsal og stående applaus. Flotte elever som synger vakkert og gir en musikalsk «gave» til bygda.

Skolen skal være «et godt sted å være og et godt sted å lære»

Visjon: 
Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.


 Kontakt oss

Skonseng barneskole

Postboks 173

8601 Mo i Rana

 

Besøksadresse:

Langfjellveien 100

8615 Skonseng

 

Tlf:  75 14 50 00

skonseng.skole@rana.kommune.no

 

Rektor:

May Helen Ruud

may.helen.ruud@rana.kommune.no

SFO-leder

May Helen Ruud

may.helen.ruud@rana.kommune.no

FAU-leder:
Hege Helen Wright, mobil: telefon 412 75 985
e-post:  hege_wright@hotmail.com

Elevrådsleder:
Kristine Andersen, 7.klasse

Elevrådskontakt:
May-Helen Ruud,
e-post: may.helen.ruud@rana.kommune.no

Leder for SU:
Emil Fagerdal, 5.kl. Henvendelser til SU går via: May-Helen Ruud, telefon 950 48 448,
e-post: may.helen.ruud@rana.kommune.no


 Her finner du oss

Opprettet: 28.11.2013 22:44