Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Selfors ungdomsskole

spsetup Endret:06.06.2019 08:42

selfors%20uskole

Selfors ungdomsskole blir slått sammen med Rana ungdomsskole fra skoleåret 2019/2020. 

Her kan du lese mer om Rana ungdomsskole.

Skolen har ca 190 elever. Avgiverskolene er Ytteren skole hvor ca. 2/3 deler av elevene kommer fra. Den andre skolen vi får elever fra er Selfors barneskole. Selfors barneskole er nærmeste nabo og ligger så nært at skolene deler skoleplass og gymsal.

Skolen har deltatt i programmene Olweus og Respekt. Disse programmene har begge fokus på å behandle negativ sosial adferd. Videreføring av disse programmene skal finnes i skolens regelverk, rutiner og i omgangsform mellom alle som har sitt virke på skolen. 

Våren 2012 kom skolen med i utdanningsdirektoratets(u.dir) ordning med veiledning. Skolen fikk da over tre semester veiledning i forhold til å bedre læreprosessene i skolen. Skolen fikk også ekstern vurdering der to personer oppnevnt av U.dir. over en uke deltok i undervisning, hadde intervjuer med lærere, elever og foreldre. Denne vurderingen så spesielt på skolens arbeid med vurdering av eleven.

Våren 2013 er skolen inne i den nasjonale satsningen som heter ungdomsskolen i utvikling (SKU). Det skolen her spesielt skal ha utviklingsfokus på er:

  • Lesing i alle fag, dette gjennom programmet Leselos.
  • Klasseledelse, da med hovedfokus på relasjonen skole – heim / lærer - elev.
Visjon: Å sette elevens læring i sentrum slik at eleven utvikler seg faglig og sosialt, og får gode forutsetninger for et voksenliv.

Informasjon om skoleskyss fra skolestart høsten 2018 finner du her.

Råd og utvalg

FAU-leder: Roger Kristoffersen, epost: rogkri@yahoo.no    mobil: 908 84 856

FAU-nestleder: Silja Beate Trones, epost: siljatrones@hotmail.com    mobil: 952 08 260

Elevrådsleder: ​Maja Andersen, 10C 

Elevrådskontakt: Kjell Nyheim, e-post: kjell.nyheim@rana.kommune.no

Leder for SU: , e-post:


 Kontakt oss

Selfors ungdomsskole

Postboks 173

8601 Mo i Rana

 

Besøksadresse:

Sjøforsgata 24

8613 Mo i Rana

 

Tlf:  75 14 50 00

selfors.ungdomsskole@rana.kommune.no

 

Rektor:

Fritz Griegel

fritz.griegel@rana.kommune.no

 Her finner du oss

Opprettet: 26.06.2013 10:12