Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Råd og utvalg

Botten, Rune Endret:12.01.2018 11:44

FAU:

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU-leder: Thomas Ildgruben, tlf 478 07 533, epost: tildgru@online.no

Nestleder: Mona Henriksen, epost : mona.henriksen@rana.kommune.no

Elevråd:

Ved hver grunnskole er det et elevråd som representerer de ulike trinnene. Et medlem av undervisningspersonalet på skolen har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med forslag i saker som gjelder elevenes nærmiljø.

Elevrådsleder: ​Fredrik Sagli Hagh

Elevrådskontakt: Bente Simsø

 

Samarbeidsutvalg:

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende:

 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

Leder for SU: Mona Henriksen :  mona.henriksen@rana.kommune.no
Nestleder for SU: Thomas Ildgruben:  tildgru@online.no

Opprettet: 27.11.2013 23:02