Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Nytt skolebygg

Botten, Rune Endret:10.03.2015 10:06

​Så er vi i gang med å bygge ny skole på Hauknes. For å klargjøre for fase en har vi fått ryddet ut av kjelleren og gymsal, garderober og møterom. Hele dette arealet er nå avstengt og stilt til rådighet for entreprenøren. Oppstartdato var 2. februar. Bygget skal settes opp av Bolt Construction og de har de nevnte deler av bygget til disposisjon etter den datoen.

I første fase skal skolen bygges ut med ny klasserom- og gymsalfløy mot sørvest. Samtidig skal dagens gymsalen, garderober, korridorer og møterommet ominnredes. Dette gir nye klasserom for 3. – 7. trinn. 1. og 2. trinn vil ikke bli berørt av ombygginga da de fortsatt skal ha sine klasserom i paviljongen.

I fase to skal elevene på de berørte klassetrinnene flytte inn i de nye klasserom. Denne fasen omfatter den delen av dagens skolebygg som avgrenses av vegg mot møterom og til og med hovedinngang mot klasseromsfløy. Alle rom her skal da tømmes. Inventar og personale flyttes over til ledige rom i dagens klasseromsfløy. Entreprenøren bygger om det alt areal som omfattes fase to.
Når fase to er ferdig blir de samme funksjoner som før bli samlet her. Personale og ledelsen som midlertidig blir plasserte i klasseromsfløya flytter altså tilbake til den delen de kom fra.

Sommeren 2016 rives dagens klasseromsfløy og brakka. Deretter planeres og ordnes uteområdet og det legges opp til et nytt uteareal som også omfatter det nevnte området.

Bygging, riving og planering planlegges avsluttet senest til skolestart høsten 2016.
Både byggherre, entreprenør og skole er klar over at bygginga vil gi sikkerhetsmessige utfordringer. I de ulike byggefasene vil det derfor sikkerheten for elever og ansatte være i fokus og viktig å ivareta for skolen.

  • Hauknes skole 2014-2015 001Hauknes skole 2014-2015 001.JPG
  • Hauknes skole 2014-2015 003Hauknes skole 2014-2015 003.JPG
  • Hauknes skole 2014-2015 004Hauknes skole 2014-2015 004.JPG

 Mer informasjon

Fasader

 

Opprettet: 10.03.2015 08:48