Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skoleskyss

Botten, Rune Endret:16.11.2016 15:58

Elever som har rett til lovpålagt skoleskyss trenger ikke søke.

Regler for skoleskyss er hjemlet i Opplæringslova §7-1. Som hovedregel her gjelder:

  • Elever på 1.trinn: mer enn 2km skolevei gir rett til fri skoleskyss.
  • Elever på 2.-10.trinn: mer enn 4km skolevei gir rett til fri skoleskyss.

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand.  Les mer om dette i dokumentet 'Skoleskyss i Rana'. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk. For siste tilfellet kreves en legeerklæring med transportbehov og tidsrom. Den enkelte skole vil bestille skyss.


Delt bosted og skyss:

Ved delt bosted må det fremskaffes dokumentasjon på bomønster. Eleven må bo tilsvarende 50/50 av dagene hos mor/far. For å oppfylle retten til skyss må eleven videre ha over 2 km (1.klassinger) og 4 km. (de øvrige) fra hjem til skolen. Det må fremskaffes dokumentasjon på bostedsadresse i folkeregisteret (pga ansvar mellom fylkeskommune/kommune).  Søknad om slik skyss fremmes til Rana kommune og  der det søkes om eller er nødvendig med spesiell tilrettelegging av skoleskyssen videresendes søknad til Nordland Fylkeskommune v/samferdsel.

Hvis elev da tilhører en annen skolekrets må det søkes om fortsatt skolegang til Rana Kommune v/ Skolesjefen og skyssen blir en del av et slikt vedtak. Søknadsskjema finnes under siden skolebytte. Hvis det viser seg at eleven har krav på skyss er det skyss med rutebuss som blir tilbudt fra kommunen. Hvis dette ikke lar seg løse må andre løsninger prøves. Dette er noe som transportør, skolen og kommunen sammen finner de beste løsningene på. 

 

Søknad om skoleskyss:

  • Last ned dokumentet 'søknad skoleskyss'.
  • Fyll inn informasjon
  • Sendes til Rana kommune, Postboks 173, 8601 Rana kommune

 

 

Opprettet: 26.11.2013 13:13