Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Barn, familie og skole

Klagefrist standpunkt og vitnemålskarakterer

Karakterer som skal påføres vitnemålet kan påklages etter reglene i Forskrift av 23. juni 2006 nr. 724, kapittel 5.  

Klagefristen er 10 dager og løper fra det tidspunkt eleven/foreldrene er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den. Klagefristen avbrytes når det bes om begrunnelse for vedtaket og fristen løper videre når slik begrunnelse er gitt.  

En klage må fremsettes skriftlig og undertegnes. En elev under 15 år kan ikke klage uten samtykke fra foreldrene. Foreldre til umyndige elever har selvsagt klagerett. 

Det må angis i klagen hvilken karakter det klages over og det bør gis begrunnelse for klagen. Klagen leveres/sendes rektor.