Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fravær

Botten, Rune Endret:24.02.2016 19:51

​​​Elevene har frammøteplikt til undervisningen. 

Dersom en elev blir syk eller av annen grunn må forlate undervisningen, skal skolen ha beskjed om dette. Skriftlig melding fra foresatte leveres snarest. Dette gjøres i elevens meldebok eller på slik måte som skolen ønsker slik melding levert.

Ved heldagsfravær leveres skriftlig melding fra foresatte så snart eleven er tilbake på skolen.

Når det er fare for manglende vurderingsgrunnlag for termin- eller standpunktskarakter, skal elever/foresatte gis skriftlig varsel. jfr. Forskrift til opplæringslova §3-7

Alt fravær føres på vitnemålet. Unntak jfr. Forskrift til Opplæringslova §3-41

Fratrekk av fravær på vitnemål - inntil 10 skoledager pr. skoleår

Sykefravær utover 3 dager sammenhengende må dokumenteres med legeerklæring for å kunne trekkes fra. Kroniske sykdommer/funksjonshemming trekkes fra første dag – dokumentasjon kreves.​

Innvilget permisjon etter § 2-11 kan også kreves fratrukket.

Foresatte kan også kreve at det legges dokumentasjon for fraværet som vedlegg til vitnemålet. Gyldig dokumentasjon må da foreligge.

Frist for å levere kravskjema pr. skoleår er 01.juni om ikke skolen oppgir annen dato. 

Kravskjema (under skjema på høyre side)brukes og leveres skolen innen fristen. (dokumentasjon vedlegges )

Rektor foretar fratrekk av fravær som oppfyller gjeldende vilkår.


Permisjon
Ved planlagt fravær skal det søkes permisjon. Søknaden skal være skriftlig, begrunnet og leveres i god tid. Permisjon gis ikke dersom det kan føre til manglende vurderingsgrunnlag. Jfr. Opplæringslovens § 2-11

Skolen kan innvilge inntil 10 skoledager ​​​permisjon.

Opprettet: 02.01.2014 08:21