Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skoleskyss

  Endret:08.06.2020 15:38

Rutetabeller for skoleåret vil publiseres i forkant av skolestart - du finner rutene på ordinært rutesøk her.

 - endringer i rutene publiseres fortløpende

NYTT FRA SKOLEÅRET 2020/2021  

- alle elever som begynner på skolen og de som skal bytte til ungdomsskole MÅ SØKE om skoleskyss.

- dette gjør dere ved å logge inn på Visma Flyt Skole og velger søknader.

- nye 1. klassinger vil få informasjon om pålogging i Visma Flyt Skole på innskrivingsmøtet i februar. 

- foresatte for 7. klassingene vil få en påminnelse om dette 

- frist for å søke skoleskyss settes til 15.mars

MENNESKERSom hovedregel gjelder:

 • Elever på 1. trinn: mer enn 2 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.
 • Elever på 2. - 10. trinn: mer enn 4 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti. Regler for skoleskyss er hjemlet i opplæringslova §7-1. 

- for elever som allerede har skolekort vil dette bli omprogrammert til neste skoleår.

- kortet inneholder to turer pr.skoledag  (totalt antall turer etter det som er bestilt)

- kortet er gyldig til kl. 17:00 på ettermiddagen

- ved bussbytte vil overgangen gjelde i 60 minutter etter første scanning

- nye kort vil sendes til skolen til eller rett etter skolestart - disse leveres ut der

- mister dere busskortet meldes dette til skolen eller til postmottak@rana.kommune.no.

- Glemt/mistet noe på bussen:  Driftskoordinator Boreal: Steinar Jakobsen tlf.950 43 147 mellom klokken 07:00 - 15:00.

- Melde forsinkelser:  tlf. 950 43 147 kl 07:00-15:00, eller evt epost steinar.jakobsen@boreal.no

 

Farlig skolevei:

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand.  Les mer om dette i dokumentet Skoleskyss i Rana.

Nedsatt funksjonsevne, skade eller sykdom:

Fri skoleskyss gjelder også hvis eleven har varig nedsatt funksjonsevne, er midlertidig skadet eller syk, opplæringslovens § 7-3:

 •  For varig nedsatt funksjonsevne kreves legeerklæring ved skolestart.
 •  For midlertidig skade kreves en legeerklæring som beskriver transportbehov og tidsrom.
 •  For sykdom ( varig eller midlertidig) kreves det en legeerklæring som beskriver hvordan sykdommen påvirkes/forverres av skoleveien uten transport og hva som eventuelt trigger forverringen, samt tidsrom det er behov for transport. 
 • Rana kommune innvilger fri skoleskyss til og fra SFO for elever med varig nedsatt funksjonsevne.

Skolefritidsordning:

Skoleskyssen gjelder til og fra skolen. Fri skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. De som har SFOplass på deltid og oppfyller vilkårene innvilges fri skoleskyss de dagene SFOplassen ikke gjelder. De som har SFOplass på heltid og oppfyller vilkårene kan søke om fri skoleskyss som kan benyttes på de dager SFOplassen evt. ikke benyttes. Slik skyss foursetter at det allerede er oppsatte busser. Benytt søknadsskjema nedenfor.

Klage på avslag på fri skoleskyss etter Rana kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no


Delt bosted og skyss:

Ved delt bosted kan eleven ha krav på fri skoleskyss til/fra annet bosted og nærskolen. Elevens nærskole er i henhold til bostedsadresse registrert i folkeregisteret uavhengig av delt bosted. Bofordelingen må være etter fast avtale og gjelde skoledager. Ordninær helgebesøksordning gir ikke rett til fri skoleskyss.  For å oppfylle retten til skyss må eleven videre ha over 2 km (1.klassinger) og 4 km. (de øvrige) fra hjem til skolen. Dokumentasjon på bomønster signert av begge foresatte legges ved søknad om skoleskyss.

Søknad om skoleskyss:

 • Du søker om skoleskyss ved å logge inn i Visma Flyt skole og velger søknader. Innlogging med IDporten.
 • Om du ikke får logget inn kan du bruke søknadsskjema som du finner icdocxher. 
 • Skjema for bomønster finner du her.   (kopi av signert avtale kan også legges ved)
 • Sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Rana kommune
 • Legeerklæringer og dokumentasjon på delt bosted må sendes til Rana kommune via post. 

 Klage:

Klage på avslag på fri skoleskyss etter Rana kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no

Klage på ruteoppsett eller avslag på fri skoleskyss på grunn av avstand kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no, klagen vil da videresendes til Nordland Fylkeskommune v/samferdsel.

 Mer informasjon

 

 • Du søker om skoleskyss ved å logge inn i Visma Flyt skole og velger søknader. Innlogging med IDporten.
 • Om du ikke får logget inn kan du bruke søknadsskjema som du finner icdocxher.                      ( eksempel elever fra privatskole)
 • Skjema for bomønster finner du her.   (kopi av signert avtale kan også legges ved)
 • Sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Rana kommune
 • Legeerklæringer og dokumentajson på delt bosted må sendes til Rana kommune via post
 • Regelverk skoleskyss
 • Rutiner for sikker skoleskyss


Opprettet: 26.11.2013 13:13