Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skoleskyss

  Endret:04.02.2021 13:33

Rutetabeller for skoleåret vil publiseres i forkant av skolestart - du finner rutene på ordinært rutesøk her. 

 - endringer i rutene publiseres fortløpende

Hvem må søke:

 • elever som begynner i 1. klasse skolen. 
 • elever som skal over til Rana ungdomsskole.
 • elever som skal over fra Skonseng barneskole til Storforshei barne-og ungdomsskole.
 • elever som flytter til Rana eller til ny skolekrets i løpet av året.
 • elever med skoleskyss der det er endringer i adresse eller bomønster.
 • Frist for å søke for kommende skoleår er 15.mars.

Hvordan søke:

 • Du søker om skoleskyss ved å logge inn i Visma Flyt skole og velger søknader. Innlogging med IDporten.
 • Om du ikke får logget inn kan du bruke søknadsskjema som du finner icdocxher. 
 • Skjema for bomønster finner du her.   (kopi av signert avtale kan også legges ved)
 • Sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Rana kommune eller postmottak@rana.kommune.no
 • Legeerklæringer og dokumentasjon på delt bosted må sendes til Rana kommune via post. 

Klage:

Klage på avslag på fri skoleskyss etter Rana kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no

Klage på ruteoppsett eller avslag på fri skoleskyss på grunn av avstand kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no, klagen vil da videresendes til Nordland Fylkeskommune v/samferdsel.

Hvem får:             

 • Elever på 1. trinn: mer enn 2 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.
 • Elever på 2. - 10. trinn: mer enn 4 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti. Regler for skoleskyss er hjemlet i opplæringslova §7-1. 

 •  Farlig skolevei: Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand.  Les mer om dette i dokumentet Skoleskyss i Rana.
 • Nedsatt funksjonsevne, skade eller sykdom: Fri skoleskyss gjelder også hvis eleven har varig nedsatt funksjonsevne, er midlertidig skadet eller syk, opplæringslovens § 7-3:
 •  For varig nedsatt funksjonsevne kreves legeerklæring ved skolestart.
 •  For midlertidig skade kreves en legeerklæring som beskriver transportbehov og tidsrom.
 •  For sykdom ( varig eller midlertidig) kreves det en legeerklæring som beskriver hvordan sykdommen påvirkes/forverres av skoleveien uten transport og hva som eventuelt trigger forverringen, samt tidsrom det er behov for transport. 

Delt bosted og skyss: Ved delt bosted kan eleven ha krav på fri skoleskyss til/fra annet bosted og nærskolen. Elevens nærskole er i henhold til bostedsadresse registrert i folkeregisteret uavhengig av delt bosted. Bofordelingen må være etter fast avtale og gjelde skoledager. Ordninær helgebesøksordning gir ikke rett til fri skoleskyss.  For å oppfylle retten til skyss må eleven videre ha over 2 km (1.klassinger) og 4 km. (de øvrige) fra hjem til skolen. Dokumentasjon på bomønster signert av begge foresatte legges ved søknad om skoleskyss

Øvrig informajson:


 • for elever som allerede har skolekort vil dette bli omprogrammert til neste skoleår.
 •  kortet inneholder to turer pr.skoledag  (totalt antall turer etter det som er bestilt)
 •  kortet er gyldig til kl. 17:00 på ettermiddagen
 •  ved bussbytte vil overgangen gjelde i 60 minutter etter første scanning
 •  nye kort vil sendes til skolen til eller rett etter skolestart - disse leveres ut der
 •  mister dere busskortet meldes dette til skolen eller til postmottak@rana.kommune.no.
 •  Glemt/mistet noe på bussen:  Driftskoordinator Boreal: Steinar Jakobsen tlf.950 43 147 mellom klokken 07:00 - 15:00.
 •  Melde forsinkelser:  tlf. 950 43 147 kl 07:00-15:00, eller evt epost steinar.jakobsen@boreal.no

 Fri skoleskyss gjelder ikke i forbindelse med  skolefritidsordning:

Skoleskyssen gjelder til og fra skolen. Fri skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. De som har SFOplass på deltid og oppfyller vilkårene innvilges fri skoleskyss de dagene SFOplassen ikke gjelder. De som har SFOplass på heltid og oppfyller vilkårene kan søke om fri skoleskyss som kan benyttes på de dager SFOplassen evt. ikke benyttes. Slik skyss foursetter at det allerede er oppsatte busser. Benytt søknadsskjema nedenfor.

Klage på avslag på fri skoleskyss etter Rana kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no
 Mer informasjon

 

 • Du søker om skoleskyss ved å logge inn i Visma Flyt skole og velger søknader. Innlogging med IDporten.
 • Om du ikke får logget inn kan du bruke søknadsskjema som du finner icdocxher.                      ( eksempel elever fra privatskole)
 • Skjema for bomønster finner du her.   (kopi av signert avtale kan også legges ved)
 • Sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Rana kommune
 • Legeerklæringer og dokumentajson på delt bosted må sendes til Rana kommune via post
 • Regelverk skoleskyss
 • Rutiner for sikker skoleskyss


Opprettet: 26.11.2013 13:13