Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skoleskyss fra skolestart

  Endret:25.03.2019 14:00

Elever som har rett til lovpålagt skoleskyss trenger ikke søker. Regler for skoleskyss er hjemlet i Opplæringslova §7-1. MENNESKERSom hovedregel her gjelder:

  • Elever på 1. trinn: mer enn 2 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.
  • Elever på 2. - 10. trinn: mer enn 4 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Klage på avslag på fri skoleskyss iht. avstand sendes til skolen. Klagen videresendes til Nordland Fylkeskommune v/samferdsel , Fylkeshuset 8048 BODØ

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand.  Les mer om dette i dokumentet 'Skoleskyss i Rana'. Fri skoleskyss gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, Opplæringslovens § 7-3. Det kreves en legeerklæring med transportbehov og tidsrom. Rana kommune innvilger fri skoleskyss til og fra SFO for elever som oppfyller vilkårene i § 7-3.

Skoleskyssen gjelder til og fra skolen. Fri skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. De som har SFOplass på deltid og oppfyller vilkårene innvilges fri skoleskyss de dagene SFOplassen ikke gjelder. De som har SFOplass på heltid og oppfyller vilkårene kan søke om fri skoleskyss som kan benyttes på de dager SFOplassen evt. ikke benyttes. Slik skyss foursetter at det allerede er oppsatte busser. Benytt søknadsskjema nedenfor.

Klage på avslag på fri skoleskyss iht. Rana kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei sendes til Rana kommune v/skoleavdelingen, Postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no


Delt bosted og skyss:

Ved delt bosted kan eleven ha krav på fri skoleskyss til/fra annet bosted og nærskolen. Elevens nærskole er i henhold til bostedsadresse registrert i folkeregisteret uavhengig av delt bosted. Bofordelingen må være etter fast avtale.  For å oppfylle retten til skyss må eleven videre ha over 2 km (1.klassinger) og 4 km. (de øvrige) fra hjem til skolen. Dokumentasjon på bomønster signert av begge foresatte legges ved søknad om skoleskyss.

Søknad om skoleskyss:

  • Søknad om skoleskyss finner du her
  • Skjema for bomønster finner du her.  ( Kopi av signert avtale kan også legges ved)
  • Sendes til Rana kommune, Postboks 173, 8601 Rana kommune

 

 

Opprettet: 26.11.2013 13:13