Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skoleskyss

  Endret:02.07.2019 10:41

Rutetabeller for skoleåret 2019/2020 vil publiseres i forkant av skolestart - du finner rutene på ordinært rutesøk på 177.no 

Bussruter Mo i Rana finner du her. - rutetabellene oppdateres fortløpende av Nordland Fylkeskommune

Bussruter Indre Helgeland finner du her.- rutetabellene oppdateres fortløpende av Nordland Fylkeskommune

 

Elever som har rett til lovpålagt skoleskyss trenger ikke søke. MENNESKERSom hovedregel gjelder:

  • Elever på 1. trinn: mer enn 2 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.
  • Elever på 2. - 10. trinn: mer enn 4 km skolevei gir rett til fri skoleskyss.

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti. Regler for skoleskyss er hjemlet i opplæringslova §7-1. 


- for elever som allerede har skolekort vil dette bli omprogrammert til neste skoleår

- nye kort vil sendes til skolen til eller rett etter skolestart - disse leveres ut der

Klage på avslag på fri skoleskyss iht. avstand sendes til skolen. Klagen videresendes til Nordland Fylkeskommune v/samferdsel, Fylkeshuset 8048 BODØ. 

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand.  Les mer om dette i dokumentet Skoleskyss i Rana. Fri skoleskyss gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, opplæringslovens § 7-3. Det kreves en legeerklæring med transportbehov og tidsrom. Rana kommune innvilger fri skoleskyss til og fra SFO for elever som oppfyller vilkårene i § 7-3.

Skoleskyssen gjelder til og fra skolen. Fri skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. De som har SFOplass på deltid og oppfyller vilkårene innvilges fri skoleskyss de dagene SFOplassen ikke gjelder. De som har SFOplass på heltid og oppfyller vilkårene kan søke om fri skoleskyss som kan benyttes på de dager SFOplassen evt. ikke benyttes. Slik skyss foursetter at det allerede er oppsatte busser. Benytt søknadsskjema nedenfor.

Klage på avslag på fri skoleskyss etter Rana kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei kan du sende til Rana kommune v/skoleavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana, eller postmottak@rana.kommune.no


Delt bosted og skyss:

Ved delt bosted kan eleven ha krav på fri skoleskyss til/fra annet bosted og nærskolen. Elevens nærskole er i henhold til bostedsadresse registrert i folkeregisteret uavhengig av delt bosted. Bofordelingen må være etter fast avtale og gjelde skoledager. Ordninær helgebesøksordning gir ikke rett til fri skoleskyss.  For å oppfylle retten til skyss må eleven videre ha over 2 km (1.klassinger) og 4 km. (de øvrige) fra hjem til skolen. Dokumentasjon på bomønster signert av begge foresatte legges ved søknad om skoleskyss.

Søknad om skoleskyss:

  • Søknad om skoleskyss finner du her
  • Skjema for bomønster finner du her.   (kopi av signert avtale kan også legges ved)
  • Sendes til Rana kommune, postboks 173, 8601 Rana kommune

 

 

Opprettet: 26.11.2013 13:13