Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skoleskyss

  Endret:16.04.2018 09:36

Elever som har rett til lovpålagt skoleskyss trenger ikke søke.

Regler for skoleskyss er hjemlet i Opplæringslova §7-1. Som hovedregel her gjelder:

  • Elever på 1.trinn: mer enn 2km skolevei gir rett til fri skoleskyss.
  • Elever på 2.-10.trinn: mer enn 4km skolevei gir rett til fri skoleskyss.

Avstanden måles fra dør til dør, langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av avstand.  Les mer om dette i dokumentet 'Skoleskyss i Rana'. Fri skoleskyss gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk. Det kreves en legeerklæring med transportbehov og tidsrom.


Delt bosted og skyss:

Ved delt bosted kan eleven ha krav på fri skoleskyss til/fra annet bosted og nærskolen. Elevens nærskole er i henhold til bostedsadresse registrert i folkeregisteret uavhengig av delt bosted. Bofordelingen må være etter fast avtale.  For å oppfylle retten til skyss må eleven videre ha over 2 km (1.klassinger) og 4 km. (de øvrige) fra hjem til skolen. Dokumentasjon på bomønster signert av begge foresatte legges ved søknad om skoleskyss.

 

Søknad om skoleskyss:

  • Søknad om skoleskyss finner du her
  • Skjema for bomønster finner du her.  ( Kopi av signert avtale kan også legges ved)
  • Sendes til Rana kommune, Postboks 173, 8601 Rana kommune

 

Opprettet: 26.11.2013 13:13