Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SFO

Botten, Rune Endret:06.02.2020 16:11

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Alle skoler med barnetrinn i Rana kommune har tilbud om skolefritidsordning.

Søke plass / endre plasstype:

For å søke plass på SFO må du logge inn i Visma Flyt Skole. Der kan du søke SFO-plass, endre plasstype eller si opp SFO-plassen. Foresatte logger inn med ID-porten.

Søknadsfrist for nye søknader for neste skoleår: 01.04

Søk / Endre / Si opp plass her


Fra 01.08.2018 gjelder følgende plasstyper:

 • SFO 100% plass: fem dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager
 • SFO 80% plass: fire dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager på avtale dager
 • SFO 60% plass: tre dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager på avtalte dager
 • SFO morgenplass: morgener fem dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager
 • SFO ettermiddagsplass: ettermiddag fem dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager
 • Dagplass: for elever uten ordinær plass når det er oppstått akutt behov for tilsyn
Priser for de ulike plasstypene finnes under Priser og gebyrer. 

Dagens praksis med å avtale dager ulikt pr. uke for halv plass videreføres for plasstypene SFO 80% og SFO 60%. Ta kontakt med skolen for å avtale hvilke dager dette gjelder. Plasstypen faktureres i sin helhet selv om ikke alle mulige dager benyttes. 

SFO%20barn%20i%20lek


Øvrig informasjon:

 • Når en elev har fått plass i SFO, beholdes plassen ut 4.klasse hvis den ikke sies opp.  Endringer og oppsigelse gjøres i SFO-portalen. Oppsigelsesfrist er en mnd gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. 
 • For å følge videre saksgang etter at du har levert søknad logger du på SFO-portalen med Min-ID eller Bank-ID.
 • Søker registreres som betaler, og vil automatisk få fratrekk for innbetalt beløp i selvangivelsen.
 • Det er 11 betalingsmåndedr for SFO. Juli er betalingsfri mnd.
 • Nærmere opplysninger om tilbudet fåes ved direkte henvendelse til hjemskolen.
 • SFO er stengt i ukene 28, 29 og 30.
 •  Fri skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. De som har SFOplass på deltid og oppfyller vilkårene innvilges fri skoleskyss de dagene SFOplassen ikke gjelder. De som har SFOplass på heltid og oppfyller vilkårene kan søke om fri skoleskyss som kan benyttes på de dager SFOplassen evt. ikke benyttes. Slik skyss foursetter at det allerede er oppsatte busser. Søknadsskjema finner du her.

Opprettet: 13.04.2018 07:17