Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SFO

Botten, Rune Endret:25.06.2021 10:37

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Alle skoler med barnetrinn i Rana kommune har tilbud om skolefritidsordning.

Søke plass / endre plasstype:

For å søke plass på SFO må du logge inn i Visma Flyt Skole. Der kan du søke SFO-plass, endre plasstype eller si opp SFO-plassen. Foresatte logger inn med ID-porten.

Søknadsfrist for nye søknader for neste skoleår: 01.04

Søk / Endre / Si opp plass her


Fra 01. august 2018 gjelder følgende plasstyper:

 • SFO 100% plass: fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
 • SFO 80% plass: fire dager per uke samt hel dag på skolefrie dager på avtale dager
 • SFO 60% plass: tre dager per uke samt hel dag på skolefrie dager på avtalte dager
 • SFO morgenplass: morgener fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
 • SFO ettermiddagsplass: ettermiddag fem dager per uke samt hel dag på skolefrie dager
 • Dagplass: for elever uten ordinær plass når det er oppstått akutt behov for tilsyn
Priser for de ulike plasstypene finnes under Priser og gebyrer. 
Fra høsten 2021 er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling i SFO.  Mer informasjon finner du her. 

Dagens praksis med å avtale dager ulikt per uke for halv plass videreføres for plasstypene SFO 80% og SFO 60%. Ta kontakt med skolen for å avtale hvilke dager dette gjelder. Plasstypen faktureres i sin helhet selv om ikke alle mulige dager benyttes. 

SFO%20barn%20i%20lek


Øvrig informasjon:

 • Når en elev har fått plass i SFO, beholdes plassen ut 4.klasse hvis den ikke sies opp.  Endringer og oppsigelse gjøres i SFO-portalen. Oppsigelsesfrist er en mnd gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Sier du opp etter 01.april blir du fakturert ut juni måned. 
 • For å følge videre saksgang etter at du har levert søknad logger du på SFO-portalen med Min-ID eller Bank-ID.
 • Søker registreres som betaler, og vil automatisk få fratrekk for innbetalt beløp i selvangivelsen.
 • Det er 11 betalingsmåndeder for SFO. Juli er betalingsfri mnd.
 • Nærmere opplysninger om tilbudet fåes ved direkte henvendelse til hjemskolen.
 • SFO er stengt i ukene 28, 29 og 30.
 •  Fri skoleskyss gjelder ikke til og fra SFO. De som har SFO-plass på deltid og oppfyller vilkårene innvilges fri skoleskyss de dagene SFO-plassen ikke gjelder. De som har SFO-plass på heltid og oppfyller vilkårene kan søke om fri skoleskyss som kan benyttes på de dager SFO-plassen evt. ikke benyttes. Slik skyss foursetter at det allerede er oppsatte busser. Søknadsskjema finner du her.

Opprettet: 13.04.2018 07:17