Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

SFO

Botten, Rune Endret:03.05.2018 12:13

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse og for barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse. Alle skoler med barnetrinn i Rana kommune har tilbud om skolefritidsordning.

 

Fra 01.08.2018 gjelder følgende satser og plasstyper:

 • SFO 100% plass: fem dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager
 • SFO 80% plass: fire dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager på avtale dager
 • SFO 60% plass: tre dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager på avtalte dager
 • SFO morgenplass: morgener fem dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager
 • SFO ettermiddagsplass: ettermiddag fem dager pr. uke samt hel dag på skolefrie dager
 • Dagplass: for elever uten ordinær plass når det er oppstått akutt behov for tilsyn
Priser for de ulike plasstypene finnes under Priser og gebyrer. 

Dagens praksis med å avtale dager ulikt pr. uke for halv plass videreføres for plasstypene SFO 80% og SFO 60%. Ta kontakt med skolen for å avtale hvilke dager dette gjelder. Plasstypen faktureres i sin helhet selv om ikke alle mulige dager benyttes. 

Overgang til nye plasstyper fra 1. august 2018:SFO%20barn%20i%20lek

De som har plass i SFO pr i dag må logge seg på SFO-portalen og endre til ønsket plasstype som skal gjelde fra 1. august 2018. Dagens plasstype beholdes fram til 31. juli. For å endre nåværende plass: Logg inn i portalen, velg min side og mine plasseringer. Velg så endring av plasstype og legg inn ønsket startdato. Frist for endring er 01.mai 2018

De som ikke har plass i SFO pr. i dag søker plass via SFO-portalen på vanlig måte. Søknadsfrist for skoleåret 2018/2019 er 01.mai 2018. Dersom dere har behov for SFO plass før 31.07.2018 må dere ta direkte kontakt med skolen. 

Søker som skal ha 80% eller 60% plass avtaler direkte med skolen hvilke dager barnet skal bruke plassen.


Øvrig informasjon:

 • Når en elev har fått plass i SFO, beholdes plassen ut 4.klasse hvis den ikke sies opp.  Endringer og oppsigelse gjøres i SFO-portalen. Oppsigelsesfrist er en mnd gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. 
 • For å følge videre saksgang etter at du har levert søknad logger du på SFO-portalen med Min-ID eller Bank-ID.
 • Søker registreres som betaler, og vil automatisk få fratrekk for innbetalt beløp i selvangivelsen.
 • Det er 11 betalingsmåndedr for SFO. Juli er betalingsfri mnd.
 • Nærmere opplysninger om tilbudet fåes ved direkte henvendelse til hjemskolen.
 • SFO er stengt i ukene 28,29 og 30.


 Søk SFO-plass her

Opprettet: 13.04.2018 07:17