Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Klagefrist standpunkt og vitnemålskarakterer

  Endret:11.06.2020 08:07

​Karakterer som skal påføres vitnemålet kan påklages etter reglene i Forskrift av 23. juni 2006 nr. 724, kapittel 5.  

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakterer i grunnskolen. Du kan også klage på at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag.

Dersom du er under 15 år, må foreldrene dine godkjenne at du klager. Hvis du er under 18 år kan foreldrene dine klage på en karakter selv om du ikke ønsker å klage selv.

Hvis du klager på en standpunktkarakter i et fag eller i orden eller oppførsel, kan du be om en skriftlig begrunnelse for karakteren du har fått. Be skolen om begrunnelse her.

Klagefristen er 10 dager fra du fikk vite karakteren eller burde ha gjort deg kjent med den. Hvis du ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, får du 10 nye dager som regnes fra den dagen du mottar begrunnelsen fra skolen. Skjema for å sende klage til skolen finner du her.

Klagen må være skriftlig og skal sendes til skolen. Du bør begrunne klagen din, det gir deg mulighet til å beskrive din side av saken. Skolen sender deretter klagen videre til Fylkesmannen. Når skolen sender klagen din til Fylkesmannen, skal du ha kopi av saksdokumentene.

Behandlingen hos Fylkesmannen avhenger av hva slags karakter du klager på.

Hvis du klager på en standpunktkarakter eller at du ikke har fått standpunktkarakter i et fag, kan Fylkesmannen bare vurdere om karakteren eller den manglende karakteren er gitt i samsvar med reglene for karaktersetting. Hvis Fylkesmannen mener at reglene er brutt, skal rektor fastsette ny karakter. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret. Karakteren er endelig, og du kan ikke klage på den.

Hvis du klager på en standpunktkarakter i orden eller oppførsel, er det Fylkesmannen og ikke rektor som setter ny karakter utfra opplysningene i saken. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret. Karakteren er endelig og du kan ikke klage på den.

Fører klagebehandlingen til endring av vitnemålet, skal det skrives ut et nytt vitnemål, og tidligere vitnemål skal leveres tilbake.

Opprettet: 08.06.2017 14:44