Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skole og SFO

spsetup Endret:15.01.2018 11:41

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Elevens læring i sentrumSkoleavdelingen i Rana kommune har ansvar for drift av 15 grunnskoler, SFO - ordning ved barnetrinnene og voksenopplæring tilknyttet Rana voksenopplæring. For elever som har behov for en alternativ opplæringsarena kjøper kommunen tjenester av Frikult. Grunnskoleopplæringen er regulert gjennom Opplæringsloven og i tråd med denne og lokale forutsettinger og målsettinger har kommunestyret vedtatt "Plan for skole- og kvalitetsutvikling 2013-2020". Planen skal sikre at avdelingen som helhet arbeider mot felles målsettinger for alle kommunens skoler. Den enkelte skole arbeider nå med å utforme strategi for utviklingsarbeid ved sin skole. Disse skal du etter hvert finne i lenkene til venstre under hver skole. Avdelingen er opptatt av å drive fram skoleutvikling i alle kommunens skoler og er inne i flere utviklingsprogrammer i tråd med vedtatt plan. Som overordnet målsetting for planen og arbeidet med skoleutvikling har kommunestyret vedtatt:

Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i framtida til beste for den enkelte og fellesskapet.

​​Tydelig lederskap i alle ledd, i et godt fysisk og psykososialt arbeids- og læringsmiljø skal gi alle elever klare mål, forventninger og tilbakemeldinger. Dette skal bidra til å gi gode grunnleggende ferdigheter tilpasset den enkeltes forutsetninger og muligheter.

Heimen er skolens viktigste samarbeidspartner og arbeider tett og nært sammen med skolen for å styrke den enkeltes mulighet for videre læring og utvikling.

Blinken til høyre er forsiden til "Plan for skole- og kvalitetsutvikling 2013-2020". Denne er ment å illustrere hvordan de viktigste områdene i planen henger sammen som forutsetninger for å skape et læringsmiljø som setter elevens læring i sentrum. Blinken er lenke til hele planen
Til venstre finner du lenker til kommunens grunnskoler, Rana voksenopplæring og de viktigste satsingsområdene i tråd med vedtatt plan.

 Nyheter

 

 

Innskriving til grunnskolen i Rana ​​Innskriving på skolen foregår i uke 5,6, 7og 9. Barneskolene sender ut invitasjon og innskrivningsskjema pr. digital post /epost til hver enkelt familie med dato og klokkeslett i forkant. 18.01.2018 07:23:00<img alt="innskriving%20-%20bilde" src="/barn_familie_skole/skole_sfo/PublishingImages/innskriving%20-%20bilde.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />1<p>​​Innskriving på skolen foregår i uke 5,6,&#160;7og 9. Barneskolene sender ut invitasjon og innskrivningsskjema pr. digital post /epost til hver enkelt familie med dato og klokkeslett i forkant.<br></p>2014-01-02T07:23:27Z
Skoleruta for skoleåret 2018-2019 Skoleruta for skoleåret 2018-2019 for grunnskolen i Rana kommune ble vedtatt 11.12.2017 ref. KS sak 123/17​ 15.12.2017 08:46:00<img alt="innskriving%20-%20bilde" src="/barn_familie_skole/skole_sfo/PublishingImages/innskriving%20-%20bilde.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />1<p>Skoleruta for skoleåret 2018-2019 for grunnskolen i Rana kommune ble vedtatt 11.12.2017 ref. KS sak 123/17​<br></p>2017-12-15T08:46:14Z
Vedtekter SFO fra skoleåret 2018-2019 Høringsbrev - nye vedtekter SFO 2018 Iht. vedtak i kommunestyremøte 16.11.2017 sak 107/17 sendes forslag til nye vedtekter for SFO ut på høring. 21.11.2017 12:48:00<img alt="SFO-illustrasjon" src="/barn_familie_skole/skole_sfo/PublishingImages/SFO-illustrasjon.png" style="BORDER&#58;0px solid;" />1<p><strong>Høringsbrev - nye vedtekter SFO</strong><strong> 2018</strong><br>Iht. vedtak i kommunestyremøte 16.11.2017 sak 107/17 sendes forslag til nye vedtekter for SFO ut på høring.<br></p>2017-11-21T12:48:25Z
Endringer i rettigheter til skoleskyss Endringer i rettigheter for skoleskyss f.o.m skoleåret 2017-2018 03.10.2017 13:37:00<img alt="buss1" src="/Felles%20bildebibliotek/buss1.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />1<p><strong>Endringer i rettigheter for skoleskyss f.o.m skoleåret 2017-2018&#58;</strong></p><p>&#160;</p>2017-10-03T13:37:53Z
Endringer i skoleskysstilbudet f.o.m 01.10.2017 INFO VEDR. ENDRINGER I SKOLEBUSSRUTER F.O.M 01.10.2017 Med bakgrunn i endringer i bussrutenettet i Mo i Rana f.o.m 01.10.2017 gjøres det oppmerksom på evt. endringer i skolebussoppsettet fra samme dato.29.09.2017 11:24:00<img alt="buss1" src="/Felles%20bildebibliotek/buss1.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />1<p><strong>INFO VEDR. ENDRINGER I SKOLEBUSSRUTER F.O.M 01.10.2017</strong></p><p>Med bakgrunn i endringer i bussrutenettet i Mo i Rana f.o.m 01.10.2017 gjøres det oppmerksom på evt. endringer i skolebussoppsettet fra samme dato.</p>2017-09-29T11:24:49Z
Behov for vikarer og tilkallingsvikarer i grunnskolen Vikarer og tilkallingsvikarer til undervisningsstillinger i grunnskolen i Rana kommune Grunnskolene i Rana har jevnlig behov for tilkallingsvikarer og vikarer i kortere og lengre sykefravær/permisjoner i ulike stillingsstørrelser av ulik varighet. Ønskede kvalifikasjoner Undervisningskompetanse for grunnskolen på tilsettelsestidspunktet og kontaktlæreroppgaver må påregnes. Det tilsettes primært lærer med undervisningskompetanse etter gjeldende forskrift til Opplæringslovas kap.14, men søkere med undervisningskompetanse etter tidligere forskrifter vil også bli vurdert. Søkere under utdanning eller med annen relevant utdanning Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens og skolenes strategiske plan. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og vi ønsker deg som har et positivt elevsyn er en tydelig leder i klasserommet kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bruker IKT i opplæringen Ved tiltredelse må politiattest av ny dato legges fram jfr. Oppl. § 10-9.11.08.2017 09:37:001<p><strong>Vikarer og tilkallingsvikarer til </strong><strong>undervisningsstillinger i grunnskolen i Rana kommune</strong></p><p>Grunnskolene i Rana har jevnlig behov for tilkallingsvikarer og vikarer i kortere og lengre sykefravær/permisjoner i ulike stillingsstørrelser av ulik varighet.</p><p><strong>Ønskede kvalifikasjoner</strong></p><ul><li>Undervisningskompetanse for grunnskolen på tilsettelsestidspunktet og kontaktlæreroppgaver må påregnes.</li><li>Det tilsettes primært lærer med undervisningskompetanse etter gjeldende forskrift til Opplæringslovas kap.14, men søkere med undervisningskompetanse etter tidligere forskrifter vil også bli vurdert.</li><li>Søkere under utdanning eller med annen relevant utdanning&#160;<br></li></ul><p>Det forutsettes arbeid etter de mål som er satt i kommunens og skolenes strategiske plan. </p><p><strong>Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt og v</strong>i ønsker deg som&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>har et positivt elevsyn</li><li>er en tydelig leder i klasserommet</li><li>kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov</li><li>er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner</li><li>bruker IKT i opplæringen&#160;</li></ul><p>Ved tiltredelse må politiattest av ny dato legges fram jfr. Oppl. § 10-9.</p>2017-08-11T09:37:36Z
Skolestart høsten 2017 Første skoledag for elevene i grunnskolen skoleåret 2017-2018 er mandag 21. august 2017.​03.07.2017 13:38:001<p>Første skoledag for elevene i grunnskolen skoleåret&#160;2017-2018 er mandag 21. august 2017.​</p>2017-07-03T13:38:45Z
Høring - skolekretsgrenser i Rana kommune ​Forslag til forskrift om kretsgrenser i Rana kommune sendes med dette ut på høring med høringsfrist 14.08.2017 22.06.2017 10:15:001<p>​Forslag til forskrift om kretsgrenser i &#160;Rana kommune sendes med dette&#160;ut på høring med høringsfrist 14.08.2017</p><p>&#160;</p>2017-06-22T10:15:02Z
Ranaskolen i utviklingSkolestruktur23.03.2017 09:52:00<img alt="Ytteren%20barneskole%20kopi" src="/nyheter/PublishingImages/Ytteren%20barneskole%20kopi.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />12017-03-23T09:52:15Z

Opprettet: 10.04.2013 13:10