Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Skolestruktur

Botten, Rune Endret:11.03.2016 14:36

​​​​​​​​Rana kommune har engasjert Agenda-Kaupang til å utarbeide rapport som skisserer ulike alternativer til dagens skolestruktur. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 48/2014 og 49/2014. De vedtak kommunestyret gjorde i de nevnte saksframlegg over har gitt rådmannen mulighet til å utarbeide rapport som redegjør for ulike sider ved kommunens skolestruktur og alternativer til denne. Rapporten er nå ute på høring, og kommunestyrets vedtak i de to sakene kan leses i høringsbrevet. Høringsfrist er satt til 29. april 2016. Alle dokumenter i forbindelse med høringen finnes under Politikk - høringer.

Videre framdrift i saken:

10. mars: Informasjonsmøte for høringspartene

29. april: Høringsfrist

18. mai: Saken legges fram for utvalg for oppvekst og kultur

31. mai: Saken legges fram for Formannskap

13./14. juni: Saken legges fram for kommunestyret

Det blir arrangert et åpent informasjonsmøte i forbindelse med høringen. Her vil Agenda Kaupang legge fram rapporten, og det vil bli mulighet for å stille spørsmål i etterkant. Informasjonsmøtet finner sted i Kommunestyresalen 10. mars kl. 18:00. Møtet er åpent for alle, og vil også bli streamet live via kommunens websider.

 Web-TV

​Via kommunens Web-TV kan man se opptak av to møter hvor skolestruktur har vært tema. I møtet i kommunestyret 9. februar ble rapporten fra Agenda kaupang presentert og videre lagt ut på høring. Det ble så holdt et informasjonsmøte 10. mars for høringspartene. Grunnet problemer med streamingen ble de første 25 minuttene av dette møtet dessverre ikke tatt opp. Hele opptaket kan derimot høres i lydfila fra Radio Rana.

Kommunestyret 9. februar:

 

Informasjonsmøte 10. mars:


 Opptak fra RadioRanas overføring

Radio Rana har overført to møter i forbindelse med skolestruktursaken. I kommunestyret 9. februar ble rapporten fra Agenda Kaupang presentert for politikerene og ble etter det vedtatt lagt ut på høring. I forbindelse med høringen ble det avviklet et informasjonsmøte 10. mars. Dette ble også overført over radio. Begge opptakene kan du hør her:

 Kommunestyret 9. februar

 Informasjonsmøte 10. mars

Opprettet: 23.02.2016 08:36