Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Satsningsområder

Botten, Rune Endret:25.11.2017 14:04

Leselos
Alle kommunens skoler deltar i satsingen på Leselos. Leselos er et arbeidsverktøy som er utarbeidet for og beregnet på å støtte elevenes leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Satsingsperioden går fram til våren 2014.

 

Vurdering for læring
5 av kommunens barneskoler har deltatt i Vurdering for læring. Vurdering for læring skal dyktiggjøre lærere i vurderingsarbeidet. Vurderingsarbeidet skal sikre at elevene blir kjent med hva de må arbeide med framover for å styrke sin kompetanse. Satsingsperioden gikk fram til våren 2013, men arbeidet med å sikre en god vurderingskultur fortsetter.

 

Skolebasert kompetanseutvikling
Alle ungdomstrinn i kommunen deltar i skolebasert kompetanseutvikling som et ledd i satsingen på ungdomstrinnet. Skolebasert kompetanseutvikling skal, gjennom et samarbeid mellom skole, kommune og UH-sektoren, heve ungdomstrinnenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter, klasseledelse og vurderingsarbeid. SKU er ei oppfølging av føringene i "Ungdomstrinnmeldinga" – Motivasjon, mestring og muligheter. Satsingsperioden går fram til årsskiftet 2014/2015

 

Bedre læringsmiljø
3 av kommunens skoler er med i Utdanningsdirektoratets satsing på bedre læringsmiljø.  Det overordna målet for satsningen, er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Satsingsperioden går fram til våren 2014.

 

Gode skoleeiere for Nord Norge
Kommunen deltar med administrativt og politisk nivå i programmet "Gode skoleeiere for Nord-Norge". Programmet skal direkte bidra til en reell praksisforbedring av eget skoleeierskap, og indirekte øke kapasiteten til å utvikle skoler med høye faglige, kulturelle og sosiale kvaliteter. Programmet går fram til 2015.

 

Helsefremmende skoler
Alle kommunens skoler er med i satsingen på å skape helsefremmende skoler. Prosjektet er styrt av Polarsirkelen friluftsråd og skal bidra til å fremme elevenes fysiske helse gjennom økt fysisk aktivitet. Satsingen starter over nyttår 2014, og skal gå 3 år framover i tid.

 

Opprettet: 18.12.2013 09:41