Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Utviklingsarbeid

Solvang, Berit Anna Endret:15.05.2019 13:50

Prosjektet  "Skole og PPT sammen om systemarbeid", et samarbeid mellom skolene og PPT:

PPT har tatt initiativ til et tre-årig prosjekt (2011-2014), som gjennomføres i samarbeid med
den enkelte skole og skoleeier i hver kommune.
Målet med dette prosjektarbeidet er å øke antall elever som får forsvarlig utbytte av ordinær
opplæring, og dermed minske behovet for spesialundervisning.

 

Respekt
Respekt-programmet er utarbeidet av Senter for atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger.
Programmet fokuserer på aktuelle utviklingsområder i skolen. Respekt fokuserer på god klasseledelse,
avdekking og tiltak i forhold til mobbing, håndtering av uønsket atferd og skole-hjemsamarbeid.  Hva med kursing ift. emosjonelle vansker? Deltakere i dette prosjektet får tilbud om nettverkssamlinger og veiledning, samt tilgang til en database. Mer konkret om innholdet i dette utviklingsprogrammet er å lese på Læringsmiljøsenteretsine hjemmesider.
Prosjektleder for innføring av programmet i skolene i Rana, Nesna og Rødøy er Bente Bakken.
Hver skole har egen gruppe som er ansvarlig for koordinering av arbeidet i Respekt-programmet.
PPT har en veiledningsgruppe som bistår skolene i arbeidet.

Læringsmiljø
PPT har en egen faggruppe som kan bistå skolene i arbeidet med å utvikle godt læringsmiljø. Arbeidet med "å snu vanskelige klasser" og mobbing har vært og er fortsatt prioriterte arbeidsområder.

Tverrfaglig samarbeid
Tverrfaglig ledergruppe består av ledere fra 1.linje i Rana kommune; barnevern, helsesøster, leder familiesenter og PPT.  Denne ledergruppa har tatt initiativ til flere felles prosjekter.

  • Tidlig innsats: Ei arbeidsgruppe, som består av tverrfaglig ledergruppe, representanter for skoleeier og barnehageeier, samt leder BUP, har utarbeidet en felles prosjektbeskrivelse. Prosjektet skal utvikle felles innsatsområder i forhold til forebygging, avdekking og etablering av tiltak for barn i alderen 0-6 år. Prosjektperiode var 2010-2012. Prosjektet har fått økonomisk tilskudd. Ledergruppa jobber med å iverksette planene.
  • Skolevegring: PPT samarbeider med representanter fra skole, barnevern, helsesøstertjeneste og BUP for å få opprettet en tverrfaglig gruppe som skal jobbe med felles utfordringer i forhold til elever som ikke får til å møte på skolen.
  • Familiemøte: Representanter fra BUP, PPT, avdeling for psykisk helse og helsesøstertjenesten samarbeider om å gi et felles tilbud til familier som har behov for tverrfaglig bistand.
  • Tverrfaglig team på skolen og i barnehagene. PPT deltar i tverrfaglig tema ved skolene etter fastsatt møteplan. Det er vedtatt å opprettholde tilbud om tverrfaglig møte for barn i alderen 0-6 år.

 

Nettverk
PPT koordinerer flere nettverk etter modell av lærende nettverk.
Nettverkssamlingene inneholder faglig påfyll og anledning til erfaringsutveksling.
Tidspunkt for nettverkssamlinger kommer på PPT sin aktivitetskalender på hjemmesiden. I tillegg vil det gå ut invitasjon til hver enkelt skole i vår PP-region.​

Opprettet: 13.05.2013 15:00