Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Logopedtjenesten i Rana kommune

Solvang, Berit Anna Endret:07.05.2020 14:44

​Om logopedtjenesten

Logopedtjenesten i Rana kommune er en tjeneste for barn og unge mellom 0-16 år. Tjenesten består pr dags dato av to 100% stillinger, og er samlokalisert med PPT Rana.

 Tjenesten gir opplæring og behandling innenfor områdene:

  • Språkvansker
  • Taleflytvansker
  • Uttalevansker (fonologiske vansker og artikulasjonsvansker)
  • Stemmevansker

Logopeden vurderer ut fra den enkeltes utfordringer hvikle tiltak som skal igangsettes. For best mulig effekt er det viktig at tiltakene videreføres i barnehagen / skolen / hjemmet etter veiledning av logoped.

Logopedtimene gjennomføres i skole og barnehage etter avtale, eventuelt kan barnet komme til logopedens kontor. For elever i skolealder vil det si at de blir tatt ut av undervisning for logopedisk trening. Dette avklares i samarbeid med foresatte og skolen.

Logopedtjenesten har eget henvisningsskjema som kan lastes ned på denne siden, eller skjemaet kan fås ved direkte henvendelse. Barn kan henvises når som helst i skoleåret. Henvisningen kan utarbeides av barnehage, skole, helsesøster, fastlege eventuelt andre instanser i samråd med foresatte. Foresatte kan også henvise sitt barn på egen hånd.

Logopedene har taushetsplikt.

Logopedene har opplysningsplikt til barneverntjenesten og sosial tjeneste etter Opplæringsloven §15-3 og §15-4.

Alle henvisninger skal besvares innen 4 uker jfr. Forvaltningsloven §11a saksbehandlingstid.

 

 Kontaktinformasjon

​Sentralbord: 75145440

Epost: logoped@rana.kommune.no

Postadresse:      Postboks 173,           8601 Mo i Rana

Besøksadresse: 

J. Nygaardsvolds gate 25,

8622 Mo i Rana

Opprettet: 13.03.2019 13:14