Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Skolehelsetjeneste

Kristoffersen, Hanne Kristin Endret:28.09.2020 11:14

 

Skolehelsetjenesten.jpg 


 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og en videreføring av tilbudet og oppfølgingen ved helsestasjonen, og gir et gratis helsetilbud til alle skoleelever og deres familier. Skolehelsetjenesten overtar ansvaret og oppfølging fra juni det året barnet skal begynne på skolen.

Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, samt forebygge sykdom og skade. Dette gjøres i stor grad i tett samarbeid med barnet selv, foresatte og skole. 

For å gi best mulig tilbud og oppfølging, har skolehelsetjenesten også et tverrfaglig samarbeid med andre faginstanser når det er behov for det.

Skolehelsetjenesten tilbyr tjenester i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får. 

 

Tilstedeværelse/Kontortid:

Helsesykepleier har fast kontortid ved skolene i kommunen. Se oversikt oppe til høyre.

 

 

Informasjon om skolehelsetjenesten i:

Barneskolen 1. - 7.trinn

Ungdomsskolen 8. - 10.trinn

Videregående skole

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)


Se link under for informasjon om hvilke kontakter som utføres på de ulike trinn i skolehelsetjenesten: 

icpdfKontakter i skolehelsetjenesten 1 - 7.trinn.pdf

icpdfKontakter i skolehelsetjenesten 8. - 10.trinn.pdf

 


Barnet i familien

Barn vil ofte påvirkes av hvordan en har det i familien. Noen ganger kan familier komme i en vanskelig livssituasjon (f.eks. samlivsbrudd, fysisk og psykisk sykdom, rus, tap av nære).

Skolehelsetjenesten oppfordrer foreldrene til å informere om slike situasjoner til skolen og/eller helsesykepleier, slik at barnet kan møtes på en god måte i en vanskelig livssituasjon.

I noen situasjoner eller faser av livet kan alle trenge råd, veiledning og hjelp og skolehelsetjenesten tar gjerne imot henvendelser. 


Barnets helsejournal

lovverk.jpg 

Det opprettes en helsejournal når helsestasjonen mottar fødselsmelding fra sykehuset. Journalen skal bidra til at barnet får forsvarlig oppfølging.

Når barnet begynner på skolen sendes journalen over til skolehelsetjenesten og arkiveres ved skolen til barnet går ut av grunnskolen.

Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal, og målet er etter hvert å bli fullelektronisk. Den inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus og nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, samt kopier av brev og epikriser (jf. Forskrift om pasientjournal).

 

Innsynsrett i helsejournalen
I henhold til helselovgivningen (Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.) link,  har foreldre/foresatte som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler barnet. Det kan likevel være særlige grunner til at enkelte opplysninger bør holdes tilbake.

Barn over 12 år har, i henhold til helselovgivningen, innsynsrett i helsejournalen.

Når barnet er mellom 12 og 16 år trenger ikke opplysninger gis til foresatte, om barnet ikke ønsker dette, såfremt dette kan og bør respekteres.

Dette gjelder ikke hvis det dreier seg om informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret når barnet er under 18 år.


Tverrfaglig samarbeid

 ​ Samarbeid.jpg

Foresatte og skolen er helsesykepleierens nærmeste og viktigste samarbeidspartnere. I enkelte saker og situasjoner som oppstår, kan det være hensiktsmessig og nødvendig å kontakte andre faggrupper/instanser for videre oppfølging og hjelp.

Andre samarbeidspartnere kan være barnehage, fastlege, psykolog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, Familietjenesten, PPT, Barnevernstjenesten, , 2.linjetjenesten, eks BUP, Hørselssentralen og evt. andre aktuelle instanser etter behov.

Helsesykepleier kan formidle kontakt med disse tjenestene om ønskelig eller behov. Henvisning til BUP skjer via fastlege.

 

Flytting

Rutinen er at barnets helsejournal oversendes til skolehelsetjenesten ved ny skole når det er mottatt en flyttemelding/beskjed om at barnet har flyttet. Dette sikrer kontinuitet i skolehelsetjenestens tilbud og videre oppfølging av barnet etter flytting.

Gi oss beskjed dersom dere flytter.  Ved spørsmål vedrørende oversendelse av barnets helsejournal, tas dette opp med skolehelsetjenesten før dere flytter. Har dere nettopp flyttet hit til Rana? Ta kontakt med din tidligere helestasjon for å få oversendt barnets journal til skolehelsetjenesten ved den nye skolen barnet har begynt/begynner på.

 

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Opplysninger om barnet gis ikke til andre uten at foresatte er informert og/eller samtykker, med unntak av når vi etter lovverk er pliktig til å oppgi nødvendige opplysninger.

 

 

Opprettet: 14.05.2013 10:00