Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Helsestasjon

Nordlund, Guro Endret:18.02.2019 10:49

Helsestasjon.jpgHelsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste og gir et gratis helsetilbud til alle barn
i alderen 0-6 år og deres familier.
Konsultasjonene foregår både individuelt og i grupper, og gjennomføres av helsesykepleier, helsestasjonslege eller fysioterapeut.

Alle barn i Norge har rett til nødvendig helsehjelp, noe foresatte er pliktig å legge til rette for og sørge for at barnet får.

Tjenesten tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.  

Se link under for informasjon om hvilke kontakter som utføres på helsestasjonen. 

icpdfKontakter i helsestasjonen.pdf 

 

Timeavtaler

NyfødtTimeavtale.jpg

Når et barn blir født mottar helsestasjonen en fødselsmelding fra sykehuset som regel i løpet av første uken etter fødsel. Helsesykepleier vil ta kontakt så snart som mulig etter å ha mottatt fødselsmeldingen, for å høre hvordan det går og gjøre avtale om hjemmebesøk.  

Dere kan også selv ta kontakt om ønskelig eller behov før dere blir kontaktet av helsestasjonen.

 

Timetildeling og bestilling
Timeavtaler tildeles fra gang til gang. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, tilpasses og avtales dette individuelt.

Ved behov for oppfølging mellom det som er avtalt, er det bare å ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Timeavtale til 2 og 4 -års kontroll, sendes som brev til hjemmet.

 

Avbestilling/endring av timeavtale
Ta kontakt om du ønsker å endre timeavtalen eller ikke kan møte til den avtalte timen, slik at timen kan benyttes til andre. Se kontaktinformasjon til høyre.

Informasjon/Beskjeder

Husk å ta med veie-måle/vaksinasjonskort til timeavtalen.

Syke barn og foreldre skal ikke komme til avtaler på helsestasjonen pga. smittefare. Oppsøk evt. fastlegen om behov for en undersøkelse eller vurdering av barnet.

Ved sykdom av personale ved helsestasjonen, vil dere bli kontaktet for avbestilling av timen og dere vil få tildelt ny time. Det kan og være at dere kommer til annen helsesykepleier på den tildelte timen om det er kapasitet til det.

Adoptert? Ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale og oppfølging

 

Flytting
Ved flytting er rutinen at barnets helsejournal «følger barnet» og oversendes til helsesøstertjenesten tilhørende stedet barnet har flyttet til.  Dette sikrer kontinuitet i tjenestens tilbud og videre oppfølging av barnet etter flytting. 

Gi oss beskjed dersom dere flytter. Ved spørsmål vedrørende oversendelse av barnets helsejournal til ny helsestasjon, ta kontakt med helsestasjonen før dere flytter.

Har dere nettopp flyttet hit til Rana? Ta kontakt med din tidligere helsestasjon for å få oversendt barnets helsejournal til oss.

 

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon.jpgEt tilbud til dere som ønsker eller har behov for å komme og veie, eller har andre spørsmål rundt barnets utvikling og helse utenom de faste, avtalte konsultasjonene.

Det vil være en helsesykepleier tilgjengelig for spørsmål om det skulle være noe du/dere lurer på.

Ingen timebestilling.

Åpningstider: Torsdager kl.13.00 – 15.00

Ammehjelp 

Vi er en ammekyndig helsestasjon og har godkjent ammehjelp v/barnepleier og ammehjelper Marita Lilleheim. Ammehjelp.jpg

Anbefalingene for spedbarnsernæring oppfordrer alle som kan til å amme, så lenge som mulig. Forskning viser at amming har en helsegevinst både på kort og lang sikt, og mange fordeler både for mor og barn.

Det er derimot ikke gitt at ammingen går helt av seg selv og uten problemer. Det kan være greit å vite at man ikke er alene om å oppleve ammingen som en utfordring, og at det går an å få hjelp. Det er viktig at man får riktig støtte og veiledning så tidlig som mulig.

Ammehjelpen kan tilby: Hjemmebesøk ved behov, Ammeveiledning og råd, Ammekurs i samråd med jordmor. 

Om du har spørsmål, er usikker eller trenger hjelp med ammingen, så ikke nøl med å ta kontakt 
 

Fysioterapi

Helsesykepleiertjenesten har et samarbeid med fysioterapeuter fra rehabiliteringstjenesten i Rana kommune, som er inne Fysioterapi.jpgpå helsestasjonen og gir tilbud til barn og unge. Dette tilbudet er gratis.

4.mnd.-kontakten gjennomføres i gruppe med en fysioterapeut.

Helsesøster kan henvise til fysioterapeut ved behov og ønske om det.

Forhold som kan ligge til grunn for henvisning kan være:

 • Bekymringer ved barnets motoriske utvikling
 • Behov for generell informasjon om barnets motoriske utvikling
 • Oppfølging av premature barn
 • Oppfølging/vurdering etter skader, brudd, diverse problematikk
 • Ønske om vurdering av beinstilling, eks ved mistanke om plattfot, skjevstilling
 • Ønske om rådgivning/veiledning i forhold til å stimulere til motorisk utvikling i spe– og småbarnsalder

Vaksinasjon 

Hensikten med vaksinasjonen er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først, med den risiko det innebærer.

Helsestasjonen følger det det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Vaksinene registreres i et nasjonalt Vaksinasjon.jpgvaksinasjonsregister som kalles SYSVAK.

Mer informasjon om vaksinene som gis, se Folkehelseinstituttets nettsider: fhi.no. Lenker til høyre

Ta kontakt ved spørsmål eller ønske og behov for mer informasjon.

Temaer helsestasjonen ofte blir kontaktet/får spørsmål om:

 • Amming
 • Søvn
 • Kost/ernæring/måltider
 • Stell av sped- og småbarn
 • Språkutvikling
 • Motorisk utvikling/lek
 • Emosjonell utvikling
 • Grensesetting/oppdragelse
 • Selvstendighetstrening (pottetrening /enureseproblematikk)
 • Ulike livssituasjoner som: samlivsbrudd, sykdom i familien, dødsfall o.l.
 • Reaksjoner/spørsmål etter svangerskap og fødsel

Tverrfaglig samarbeid

Foresatte er helsesykepleiernes nærmeste og viktigste samarbeidspartner, men i enkelte saker og situasjoner som oppstår, Samarbeid.jpgkan det være nødvendig og behov for å kontakte andre faggrupper/instanser for videre oppfølging og hjelp.

Andre samarbeidspartnere kan være barnehage, fastlege, psykolog, logoped, fysioterapeut, ergoterapeut, Familietjenesten, PPT, Barnevernstjenesten, BUP og evt. andre aktuelle instanser etter behov.

Barnets helsejournal

lovverk.jpg

Det opprettes en helsejournal når helsestasjonen mottar fødselsmelding fra sykehuset. Journalen skal bidra til at barnet får forsvarlig oppfølging. Når barnet begynner på skolen sendes journalen over til skolehelsetjenesten og arkiveres ved skolen barnet går på ut grunnskolen.

Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal, og målet er etter hvert å bli fullelektronisk. Den inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus og nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, samt kopier av brev og epikriser

 

Innsynsrett i helsejournalen
I henhold til helselovgivningen, har foreldre/foresatte som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Det kan likevel være særlige grunner til at enkelte opplysninger bør holdes tilbake. (jf. Forskrift om pasientjournal).  

 

Helsesøster har taushetsplikt.
Opplysninger om barnet gis ikke til andre uten at foresatte er informert og/eller samtykker, med unntak når vi etter lovverk er pliktig til å oppgi nødvendige opplysninger.

 Her finner du oss

 Kontakt oss

Besøksadresse: Midtregate 4

Postadresse: Postboks 173, 8601 Mo i Rana

Telefon: 75 14 66 00

 Tjenestebeskrivelse

 Lenker

Ammehjelpen
Lus

 

 

Opprettet: 14.05.2013 10:00