Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Barnevern

spsetup Endret:25.04.2018 15:02

 

​​​​​​​​​​​​​​​Barnevernets formål er definert i Lov om Barnevern. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Dette skal vi gjøre ved bla. å bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Råd, veiledning og hjelpetiltak skal bidra til at foreldre/foresatte selv kan klare sine omsorgsoppgaver. Slike hjelpetiltak kan f.eks. være å bidra til barnehageplass, gi avlastning i hjemmet og lignende. Denne hjelpen skal være i samarbeid med foreldre eller de som har omsorg for barnet. 

Hvis barn og unge lever under forhold som kan skade helse og utvikling plikter barnevernet å gripe inn. Barnevernet kan da foreslå ulike frivillige tiltak. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker dette, og barnevernet vurderer at tiltakene er nødvendig vil saken bli fremmet for Fylkesnemnda. I følge §7-2 i Lov om barnevernstjenester, om Fylkesnemndas myndighet, kan Fylkesnemnda bestemme at familien må ta imot de tiltak som det er gitt anledning til etter §4-4 fjerde ledd (barnehage eller tilsyn i hjemmet), om barnevernet vurderer det som nødvendig, eller de kan gi foreldre/foresatte medhold. 
Hvis barnevernet vurderer at det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, kan barnevernet fremme sak for Fylkesnemnda om omsorgsovertakelse.
ichtmLes mer om ulike omsorgstiltak her​.

Barneverntjenesten skal utarbeide tidsavgrenset tiltaksplan og holde seg orientert om hvordan det går med barnet. Det skal også vurderes om hjelpen er tjenlig, eventuelt vurdere nye tiltak. 

​​

 Kontakt oss

Besøksadresse: Midtre gate 4
Postadresse : Postboks 173, 8601 Mo i Rana 
Telefon: 75 14 66 00
Seksjonsleder:Inger-Ritha Olsen
Åpningstider 0800- 1530
i perioden 1 juni til 31 august har vi sommertid og stenger kl 1500

 Informasjon

​​Meldinger
Barnevernets plikt til å gripe inn​

 Her finner du oss

Opprettet: 10.04.2013 13:10