Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Barnevern

spsetup Endret:07.06.2021 11:11

 

​​​​​​​​​​​​​​​Barnevernets formål er definert i Lov om Barnevern. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. Dette skal vi gjøre ved bla. å bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 

Barneverntjenesten har døgnkontinuerlig barnevernvakt.

På dagtid mellom klokken 08.00 - 15.00 er vakta i barneverntjenesten å treffe på telefon 75 14 66 00.Etter stenge tid mellom klokka 15.45 - 08.00 er barnevernsvakta å treffe på telefon 906 51 577.Barnevernsvakta etter stenge tid er en krise telefon knyttet til akutte oppståtte kriser eller situasjoner hvor man er veldig bekymret for et barn liv og helse. Henvendelser som ikke vurderes som fare for liv og helse for barnet vil bli henvist til dagvakta.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Råd, veiledning og hjelpetiltak skal bidra til at foreldre/foresatte selv kan klare sine omsorgsoppgaver. Slike hjelpetiltak kan f.eks. være å bidra til barnehageplass, gi avlastning i hjemmet og lignende. Denne hjelpen skal være i samarbeid med foreldre eller de som har omsorg for barnet. 

Hvis barn og unge lever under forhold som kan skade helse og utvikling plikter barnevernet å gripe inn. Barnevernet kan da foreslå ulike frivillige tiltak. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker dette, og barnevernet vurderer at tiltakene er nødvendig vil saken bli fremmet for Fylkesnemnda. I følge §7-2 i Lov om barnevernstjenester, om Fylkesnemndas myndighet, kan Fylkesnemnda bestemme at familien må ta imot de tiltak som det er gitt anledning til etter §4-4 fjerde ledd (barnehage eller tilsyn i hjemmet), om barnevernet vurderer det som nødvendig, eller de kan gi foreldre/foresatte medhold. 
Hvis barnevernet vurderer at det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, kan barnevernet fremme sak for Fylkesnemnda om omsorgsovertakelse.
ichtmLes mer om ulike omsorgstiltak her​.

Barneverntjenesten skal utarbeide tidsavgrenset tiltaksplan og holde seg orientert om hvordan det går med barnet. Det skal også vurderes om hjelpen er tjenlig, eventuelt vurdere nye tiltak. 

​​

 Kontakt oss

Besøksadresse: Midtre gate 4
Postadresse : Postboks 173, 8601 Mo i Rana 
Telefon: 75 14 66 00
Seksjonsleder:Mona Helen Wangberg Simonsen
Åpningstid på telefon:
0800-1030 og 1300-1500
 
Vakttelefon 15.45 - 08.00
tlf. 906 51 577

Elektronisk post sendes:
Org.nr.983938132
 

 Informasjon

​​Meldinger
Barnevernets plikt til å gripe inn​

 Her finner du oss

Opprettet: 10.04.2013 13:10