Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

I hvilke situasjoner har barnevernet plikt til å gripe inn

Marthinussen, Nina Endret:31.01.2018 10:16

I følge Lov om Barnevern plikter Barnevernet å gripe inn når : 

  • barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for et hjelpetiltak.
  • det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontak og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.
  • foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.
  • barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
  • det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
  • barnet har alvorlige atferdsvansker - ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, ved vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte.

Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det plikt til straks å foreta nærmere undersøkelser.​

Opprettet: 25.06.2013 13:26