Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Meldinger

Marthinussen, Nina Endret:15.11.2013 15:19

I følge Lov om barnevernstjenester § 4-3 skal det gis melding til barnevernet hvis det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak. Barneverntjenesten plikter da å undersøke forholdet. En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.

En slik undersøkelse kan inneholde: Samtale med foreldre og barn, innhenting av informasjon fra aktuelle offentlige instanser f.eks. skole, barnehage, helsestasjon, lege og politi. Videre kan det innhentes informasjon fra andre private parter. 

Melding mottas skriftlig eller muntlig. 

Meldinger om omsorgssvikt kan gis på telefon: 75 14 63 40 
eller pr. brev 
Barnevernet i Rana, Pb. 173, 8601 Mo i Rana

Opprettet: 25.06.2013 13:28