Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Informasjon til søkere

Indrebø, Kirsti Endret:07.01.2021 09:32

​Informasjon til deg som skal søke barnehageplass i Rana kommune.

​​​​​​​​​​​Alle barnehagene i Rana, både private og komm​unale, har et samordnet opptak med felles nettportal for barnehage-/SFO-søknad. Alle barnehagesøknader sendes elektronisk.
 
  • Søknadsfrist for hovedopptak er 1.april.
  • Frist for overflyttingssøknader er 1.mars.
​Søknader blir prioritert etter dato for innsendt søknad. Det oppfordres derfor til å søke om barnehageplass så tidlig som mulig.
 

Rett til barnehageplass

Barnehagelovens (Lov om barnehager) § 12 a Rett til plass i barnehage sier følgende:
 
"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen."
 

Hovedopptak

I hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass. Denne retten gjelder for barn mellom 1 og 5 år. I hovedopptaket tildeles først plasser til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Dette innebærer at:
  • Barn som fyller ett år innen 31.august har rett til plass innen utløpet av august ved gjeldende hovedopptak.
  • Barn som fyller ett år innen 30. september har rett til plass innen utløpet av september ved gjeldende hovedopptak.
  • Barn som fyller ett år innen 31. oktober har rett til plass innen utløpet av oktober ved gjeldende hovedopptak.
  • Barn som fyller ett år innen 30. november har rett til plass innen utløpet av november ved gjeldende hovedopptak.
  • Det må være søkt om barnehageplass innen fristen 1.april ved gjeldende hovedopptak for å få rett til plass.

For å være med i årets hovedopptak må det søkes om plasseringsstart før 01.november. Tildeling av plasser og svarbrev om hovedopptak sendes til foresatte i løpet av våren/sommeren gjeldende år. Vi gjør oppmerksom på at barnet ikke har krav på plass i den/de søkte barnehagene.

Venteliste

Når du har søkt barnehageplass i Rana kommune står søknaden som aktiv helt til det blir gitt tilbud om plass. Dette forutsetter at du oppdaterer søknaden etter melding fra kommunen.


Supplerende opptak​

Suppleringsopptaket innebærer at det ko​ntinuerli​g foretas opptak til plasser som blir ledig gjennom året. Barnehagesøknaden er aktiv ​gjennom hele året, og det gis derfor ikke avslag. Takkes det ja til et tilbud som ikke er førsteønske, kan søknaden fortsatt være aktiv til sin førsteprioritet og beholde opprinnelig søkerdato.​​


Private barnehager 

Private barnehager kan ha egen opptakskrets/egne opptakskriterier som går foran de lovpålagte og kommunale kriteriene. Det betyr at private barnehager f.eks. kan prioritere søsken, barn til ansatte i en bedrift osv. For informasjon om den enkelte barnehages opptakskrets/opptakskriterier, se nettsiden til barnehagen eller kontakt barnehagen.

Opprettet: 02.01.2014 09:33