Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Overgang fra barnehage til skole

Indrebø, Kirsti Endret:09.05.2018 14:26

​I Rana kommunevil vi at barnets overgang fra barnehage til skole skal skje på en best mulig måte. Derfor har barnehagene sammen med skolene laget en plan som skal sikre dette.

I Rammeplan for barnehager for barnehagen står det at "barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan."

Kommunens plan for overgang fra barnehage til skole skal bidra til å gi et godt utgangspunkt for tidlig og riktig innsats når barnet begynner på skolen. Dette er viktig for alle barn, og av særlig stor betydning for barn som har behov for noe ekstra støtte og hjelp, men som kanskje ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet får en mulighet til å bli kjent med det som venter, og som for noen kanskje kan virke skummelt.

Planen skal sikre at alle barn i Rana kommune får en god start på sin skolegang uansett om de er i barnehage, dagmamma eller er hjemme. Dette er spesielt viktig for minoritetsspråklige elever, der kommunenhar et mål om at barna får et bedre tilpasset opplæringstilbud fra første dag.

For å sikre at arbeidet med overgangen mellom barnehage og skole skjer på best mulig måte, skal planen være en del av skolens virksomhetsplan og barnehagens årsplan/virksomhetsplan.

I planen ligger det en aktivitetsplan for overgangen. Denne skal bidra til:

  • Å verdsette de erfaringene barnet har med seg i møte med skolen.
  • Å skape positive forventninger til barna og foresatte.
  • Å legge til rette for at alle barn får positive og verdifulle relasjoner i skolen.

Legoklosser.jpg 

Opprettet: 08.04.2014 09:03