Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Overgang fra barnehage til skole

Indrebø, Kirsti Endret:09.05.2017 10:56

​Rana kommune har utarbeidet en plan for barns overgang fra barnehage til skole.

I Rammeplan for barnehagen står det:                                                                        

"Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan."

Formålet med planen er å gi et godt utgangspunkt for tidlig og riktig innsats når barnet begynner på skolen. Dette er viktig for alle barn, og av særlig stor betydning for barn som har behov for noe ekstra støtte og hjelp, men som ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 e. Barnet får en mulighet til å bli kjent med det som venter, og som for noen kanskje kan virke skummelt.

Planen har som hensikt å sikre at alle barn i Rana kommune får en god start på sin skolegang uansett om de er i barnehage, dagmamma eller er hjemme. Dette vil være spesielt viktig for minoritetsspråklige elever. Planen har som mål at barna får et bedre tilpasset opplæringstilbud fra første dag.

For å sikre at arbeidet med overgangen mellom barnehage og skole skjer på best mulig måte, skal planen integreres som en del av skolens virksomhetsplan og barnehagens årsplan/virksomhetsplan.

I planen ligger det en aktivitetsplan for overgangen. Denne skal bidra til:

  • Å verdsette de erfaringene barnet har med seg i møte med skolen.
  • Å skape positive forventninger til barna og foresatte.
  • Å legge til rette for at alle barn får positive og verdifulle relasjoner i skolen.

Legoklosser.jpg 

Opprettet: 08.04.2014 09:03