Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd til private barnehager

Mehus, Nils-Jørgen Endret:14.03.2018 10:45

​​​​​​​​​​​​Midler til finansiering av barnehagetilbudet inngår i rammetilskuddet til kommunen. Det vil si at det er kommunen som i kommunebudsjettet vedtar hvor mye som skal brukes på barnehager.

Kommunen skal gi tilskudd til alle private (ikke-kommunale) barnehager. De private og kommunale barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd. Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Dette følger av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 9.

Se kommunens satser for tilskudd:
icpdfVedtak om sats for driftstilskudd til private barnehager for 2018
icpdfBeregningsmodell tilskuddssats private barnehager for 2018
icpdfOpplysninger i tilknytning til pensjonspåslag tilskudd 2018

Mer informasjon om den nye finansieringsordningen:
Udir - Finansiering av private barnehager

Opprettet: 28.05.2013 10:40