Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Godkjenning av barnehager

Indrebø, Kirsti Endret:14.06.2021 15:20

​​​​​​Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager. Kommunen skal allerede i etableringsfasen påse at barnehagelovens krav blir fulgt.

Ved planer om å etablere barnehage eller utvide eksisterende barnehage, må private barnehageeier sende en søknad til kommunen for å få en vurdering om kommunen vil gi kommunalt tilskudd . Når eier har fått søknaden om kommunalt tilskudd behandlet, må det søkes om godkjenning. 

Både kommunale og private barnehager plikter å søke om godkjenning jf. barnehageloven § 6.

Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven § 10, og har ansvaret for å godkjenne ordinære barnehager etter barnehageloven § 14 og familiebarnehager etter barnehageloven § 15 og forskrift om familiebarnehager.

Søknad om godkjenning av ordinære barnehager

Virksomheter som skal drive barnehage har i henhold til barnehageloven § 6 plikt til å søke kommunen om godkjenning. Før driften kan settes i gang må kommunen ha fattet vedtak om godkjenning etter barnehageloven § 14. 

Ved større bygningsmessige endringer og endringer som får innvirkning på selve barnehagedriften, må det søkes om ny godkjenning.

Ved søknad om godkjenning kreves følgende dokumentasjon og opplysninger (se søknadsskjema):

 • Tegninger av ute- og inneareal (med bruttoareal og angitt leke- og oppholdsareal)
 • Barnehagens vedtekter (barnehageloven § 8)
 • Barnehagens årsplan (barnehageloven § 2 og rammplanen)
 • Interne rutiner for ivaretakelse av krav i barnehageloven (internkontroll jf. barnehageloven § 9)
 • Budsjettforslag
 • Forventet leke- og oppholdsareal
 • Eiers vedtektsfestede norm for arealutnyttelse
 • Forventet barnetall
 • Bemanningsplan
 • Opplysninger om barnehagens innhold (barnehageloven § 2 og rammeplanen)

Før barnehagen kan godkjennes, må følgende foreligge (kan ettersendes):

 • Godkjenning etter plan- og bygningsloven, forskrift om miljørettet helsevern og arbeidsmiljøloven
 • Politiattest fra barnehagens eier
 • Opplysninger om ansatte
 • Dokumentasjon for melding til brannmyndigheten og Mattilsynet

 

Virksomheten bør søke veiledning hos barnehagemyndigheten og øvrige myndigheter så tidlig som mulig i prosessen.

Opprettet: 28.05.2013 10:37