Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Slik søker du om dispensasjon fra utdanningskrav

Mehus, Nils-Jørgen Endret:11.10.2019 11:22

Barnehagen skal ha et pedagogisk personale som er i tråd med barnehageloven sine krav. Hvis barnehagen ikke får kvalifiserte søkere til pedagogstilling etter offentlig utlysning, må barnehagens eier søke om dispensasjon fra utdanningskravet. 

Retningslinjer for innholdet i søknaden

 • Barnehagen skal kunne dokumentere at stillingen har vært utlyst offentlig. Stillingen må ha vært lyst ut to ganger før barnehagen kan søke om dispensasjon.  
 • Søkerliste med navn, utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring for de som har søkt på stillingen skal legges ved dispensasjonssøknaden. CV og karakterutskrift til den det søkes dispensasjon for skal også legges ved. Det er ikke nødvendig å legge ved dette for øvrige søkere. 
 • Styrer skal i søknaden gi en beskrivelse av formell og uformell kompetanse til den barnehagen søker dispensasjon for, og oppgi stillingsstørrelse og type stilling (pedagogisk leder eller barnehagelærer).  
 • Barnehagen må si om stillingen er en vakant stilling eller et vikariat, og hvem vedkommende skal tre inn for. 
 • Barnehagen skal legge ved en individuell plan for veiledning, med utgangpunkt i vedkommende sin erfaring og kompetanse. Eksempel på individuell veiledningsplan og dokumentasjon på utvikling ligger under "Skjema".
 • Søknaden skal sendes inn av barnehagen sin eier eller styrer. 

Hva må legges ved søknaden?

 • Utlysningstekst skal legges ved søknaden. Dette gjelder både første- og andregangsutlysning. 
 • Søknadsskjema – dispensasjon fra utdanningskrav. 
 • Dokumentasjonsskjema for krav til bemanning i barnehager. 
 • Individuell plan for veiledning.

Hvilke vilkår stiller kommunen? 

 • Søknaden skal gjelde for én bestemt person i ei konkret stilling i én bestemt barnehage. 
 • Etter en samlet vurdering av den reelle kompetansen hos den det søkes dispensasjon for, kan kommunen stille relevante vilkår ved innvilgelse av dispensasjonen.  
 • Kommunen krever ikke søknad om dispensasjon for vikariater av kortere varighet enn 3 måneder. 
 • Kommunen stiller vilkår om at den det søkes dispensasjon for mottar regelmessig veiledning fra barnehagelærer i barnehagen. 

Fremgangsmåte for søknad om dispensasjon

En person som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene i stilling som pedagogisk leder eller styrer, kan ikke ansettes i en slik stilling uten at vedkommende har fått dispensasjon fra utdanningskravet. Dette betyr at barnehagen må være tidlig ute med å søke om dispensasjon. 

Dere må søke i kommunens søknadsskjemaDokumentasjonsskjema for krav til pedagogisk bemanning fylles ut og sendes inn sammen med øvrige vedlegg til søknaden. 

Søknaden sendes til: 
postmottak@rana.kommune.no  (NB! Merk i emnefeltet: "Søknad om midlertidig dispensasjon - xxx barnehage") 

eller 

Rana kommune, barnehageavdelingen 
Postboks 173 
8601 Mo i Rana  

Saksbehandling

Barnehageavdelingen er kommunens barnehagemyndighet og behandler søknadene. Kommunen har som praksis å behandle søknader innen tre uker, dersom saken er tilstrekkelig opplyst. 

Vedtaket sendes til barnehagens eier/styrer. Barnehagen kan klage på vedtaket. Klagen sender dere til kommunen. Hvis vi ikke er enig i klagen, sendes den videre til Fylkesmannen i Nordland.  

Lov om barnehager (barnehageloven)
Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager
Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Opprettet: 03.02.2017 12:40