Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klageadgang

Indrebø, Kirsti Endret:25.11.2015 13:36

​​​​​Orientering om klageadgang ved opptak i barnehage


​Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier følgende om retten til å klage:
 

§ 6. Klagerett 
       Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.​

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. 
 
§ 7. Klagen 
       Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren.

       Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass.

       Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.


Klage på enkeltvedtak

I vedtaket vil det alltid opplyses om klageadgang og klagefrist. Hvis barnehagesjefen ikke tar en klage til behandling eller ikke gir klageren medhold vil saken bli oversendt til formannskapet for endelig behandling.

Opprettet: 28.05.2013 10:31