Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        

Læringsmiljø

Winnberg, Mariann Endret:31.03.2014 14:48

​Et læringsmiljø med vekt på barnas egen utforskning og delaktighet.

Barnas mulighet for å delta i meningsfylte aktiviteter og samspill er avgjørende for deres læring og utvikling.

Vårt utgangspunkt er at alle barn er kompetente og ressurssterke. De er kreative og selvstendig tenkende mennesker, med evne til å skape og forandre. De er født nysgjerrige og undrende, de er forskere på jakt etter "hva" og "hvorfor".

Tidligere var barnehagepedagogikken mest preget av lek og omsorg. Barnehagene hadde en hjemmekoselig atmosfære, og skulle på flere måter være en erstatning for heimen.

Etter hvert har synet på barn og barndom endret seg. Barnehagene har fått nye oppdrag som en del av kunnskapsløftet, og læring har fått en mye større plass enn tidligere. Barnehagene har fått nye impulser og vi er mange som har latt oss inspirere av en filosofi som har sitt utspring fra en by i Nord Italia - Reggio Emilia.

Denne filosofien har en måte å tenke læring og læringsmiljø på som støtter barna i deres utforsking og kreativitet. Det handler kort og godt om å respektere barna og deres iboende muligheter. Det handler om et læringsmiljø som legger vekt på at barnet utforsker og skal være medvirkende i sin hverdag. Det handler også om at gjennom å bekrefte barnas rettigheter og individualitet, blir verden til et mer demokratisk sted.10007509_277555522419784_2051597144_n.jpg

Medforskende voksne.
I Ytteren miljøbarnehage vil vi verne om nysgjerrigheten, og støtte det forskende barnet. Vi skal være medforskende voksne som ikke formidler svarene, men som stiller spørsmålene som gir ny næring til forskingen.
Vi skal i lag med barna finne rariteter og spørsmål som skal undersøkes. Vi skal forske, sette fram hypoteser og prøve ut disse.
Barna skal få oppgaver, problemstillinger og utfordringer. Vi vil legge vekt på at barna skal samarbeide og bruke hverandre i jobbingen. Utforsking og samarbeid er viktige redskaper.

Opprettet: 14.05.2013 11:42