Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        

Foreldresamarbeid

Winnberg, Mariann Endret:15.04.2014 09:39

Samarbeidsformer

Vi har en del tiltak og arrangementer som skal bidra til et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen.

Samarbeidsavtale mellom foreldrene og barnehagen:

Her avtaler vi hvilke tilbud barnet skal få, og avklarer ansvarsforhold.

Foreldremøter:
Det avholdes foreldremøter avdelingsvis, avholdes 1-2 ganger pr. år, hvor vi kan vise dere hvordan vi har jobber, tema, prosjekt, hva vi legger vekt på etc.

Foreldresamtaler:
Samtale med foreldrene og en fra avdelinga om ditt/deres barn. Ca 1-2 ganger pr år, men vi eller dere kan be om samtale når som helst.

Foreldrehenvendelser:
Et system hvor vi fanger opp og behandler alle henvendelser fra dere. (Behov, klager eller bekymring)

Foreldreundersøkelse:
En årlig undersøkelse hvor vi måler foreldrefornøydheten i den enkelte barnehage, noe som er grunnlag for forandringer og forbedringer.

Diverse arrangement:
Foreldrekaffe, loppemarked, adventskos etc. Her deltar også barna.
Samtaler og informasjon ved henting/bringing av barnet/barna.

Foreldrerådsmøte:
Kan arrangeres av foreldre for foreldre.

Samarbeidsutvalget:
Her sitter to representanter fra foreldrene, to ansatte fra barnehagen og fra eierne. Her behandles saker som anngår barnehagen.​

Opprettet: 14.05.2013 11:45