Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ofte stilte spørsmål

Jørgensen, Kari Endret:04.05.2018 13:05

Fra når kan barnet få barnehageplass?
Svar: Barn født fra og med januar til august har krav på plass innen utgangen av august det året de fyller ett år, dersom det er søkt innenfor søknadsfristen 1. april. Rana kommune har ett hovedopptak i året (1. april). Ellers tildeles ledige plasser forløpende (løpende opptak).

Når får vi vite om barnet har fått barnehageplass?
Svar: Alle som har rett til plass får svar på søknaden rett etter hovedopptaket. Hovedopptaket er i midten av april hvert år.


Vårt barn fyller ett år i november. Må vi søke plass fra og med august for å få være med på hovedopptaket?

Svar: Nei. Barn som blir ett år i september, oktober eller november har rett på plass fra og med den måneden de fyller ett år. For å få være med på hovedopptaket, må det være søkt om barnehageplass innen fristen som er 1. april.


Når er søknadsfrist for å bytte til en annen barnehage (overflytting)?

Svar: Søknadsfristen for å bytte til en annen barnehage er 1. mars.


Vi vil gjøre endringer i barnehagesøknaden. Havner vi bakerst i ventelisten igjen, da?

Svar: Nei. Så lenge dere ikke sletter søknaden, kan dere gå inn å gjøre endringer i søknaden og samtidig beholde opprinnelig søknadsdato.


Vi har fått mail fra kommunen om at vi må oppdatere barnehagesøknaden. Vil søknadsdato bli endret, eller beholder vi den opprinnelige søknadsdatoen?

Svar: Dere beholder den opprinnelige søknadsdatoen fra da dere søkte om barnehageplassen.


Får vi beskjed dersom barnet ikke får barnehageplass?

Svar: Nei. Dersom barnet ikke får barnehageplass ved hovedopptaket, vil det automatisk fortsette å stå på venteliste inntil det får plass.


Vi har fått beskjed om at barnehagesøknaden er slettet. Hva gjør vi?

Svar: Når dere har takket ja til tilbud om barnehageplass og barnehagestyrer gjør plasseringen, vil det komme ut melding om at søknaden er slettet. Dette skjer kun hvis dere fikk førstevalget deres, eller at dere valgte ikke å stå videre på venteliste.


Vi har vårt barn i en kommunal barnehage. Må barnet ha 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren?

Svar: Ja. Barnet må i løpet av året avvikle fire ferieuker, hvorav tre uker skal være sammenhengende i skolerutens sommerferie. Dette er bestemt i vedtektene som gjelder for de kommunale barnehagene. De private barnehagene kan ha egne bestemmelser om dette.


Vi bor i Hemnes kommune. Kan vi da få plass i en barnehage i Rana kommune?

Svar: Nei. For å ha rett til plass i en barnehage i Rana, må dere være bosatt i Rana kommune. Dette gjelder både i private og kommunale barnehager.


Vi skal flytte til Rana kommune i løpet av neste halvår. Kan vi søke om barnehageplass når vi ikke har bostedsadresse i Rana?

Svar: Ja. Så lenge dere bor i Rana når plassen tas i bruk.


Vi fikk ikke plass i ønsket barnehage. Kan jeg klage på dette?

Svar: Dersom dere verken får første eller andre ønske oppfylt, kan dere i første omgang kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass. Dere har også rett til å klage hvis dere verken får første eller andre ønske oppfylt. Denne sendes til kommunen.

Fristen for å klage er 3 uker fra dere har mottatt tilbudet om barnehageplass. Hvis dere ber om begrunnelse før klagefristen er utløpt, gis det en ny klagefrist på 3 uker fra dere har mottatt begrunnelsen.


Jeg har hørt at man kan søke om redusert betaling for barnehageplass. Har vi krav på dette, og hvordan søker vi?

Svar: På kommunens nettsider står det informasjon om hvem som har krav på redusert foreldrebetaling, og hvordan dere søker om dette.


Har vårt barn rett til gratis kjernetid i barnehagen?

Svar: Gratis kjernetid i barnehagen gjelder barn fra 3 år og frem til skolestart. På kommunens nettsider står det informasjon om hvem som har rett til gratis kjernetid, og hvordan dere søker om dette.


Vi har to barn i to ulike barnehager. Får vi likevel søskenmoderasjon?

Svar: Ja. Søskenmoderasjon gjelder uavhengig av hvilke barnehager ungene går i.  Søskenmoderasjon gis kun til søsken som er folkeregistret på samme bostedsadresse.

Opprettet: 02.05.2018 13:18