Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Informasjon om koronatiltak i barnehagene

Indrebø, Kirsti Endret:05.11.2020 17:07
barn%20som%20tegner%20-%20Pixabay

Fra og med 6. november og ut uke 46 er alle barnehagene i Rana kommune på rødt beredskapsnivå. Det betyr blant annet at barnehagene reduserer åpningstiden og har mindre kohorter med barn og ansatte. Åpningstidene i den enkelte barnehage vil variere, men den vil være fra minimum klokken 08.00 - 14.30. Vi oppfordrer foresatte til å være i dialog med barnehagen dersom det er spørsmål, og følge med på informasjonen som sendes ut.

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak i barnehagene. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagene for de ulike nivåene.

Du finner smittevernveilederen for barnehagene her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/


Tilbud til barn av foreldre i en samfunnskritisk funksjon

​Når barnehagene holder stengt eller har reduserte åpningstider på grunn av covid-19, skal kommunen sørge for et tilbud til barn som har minst én foresatt som jobber i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner.

Har du behov for utvidet barnehagetilbud?

Har du behov for utvidet barnehagetilbud, må du søke om å få dette. Å få utvidet barnehagetilbud gjelder når én av foreldrene har dokumentert arbeid som går under definisjonen samfunnskritisk eller virksomhetskritisk. Husk at når barnehagene holder stengt eller har redusert åpningstid, er det for å hindre spredning av smitte. Derfor skal terskelen for å få utvidet barnehagetilbud ligge høyt av hensyn til smittevern.

 
Slik søker du

  1. Du fyller ut kartleggingsskjema.
  2. Arbeidsgiver fyller ut egenerklæringsskjema.
  3. Du leverer kartleggingsskjema og egenerklæringsskjema til styrer/barnehageeier.
  4. Dersom du får tilbud om utvidet barnehageplass, vil barnehagen be om ukentlig oversikt over hvilke dager du har behov.


Slik behandler vi søknaden 

Det er styrer eller barnehageeier som behandler søknaden. Den blir behandlet individuelt, og tilbudet du får tar utgangspunkt i behovet du har for barnehageplass utover den reduserte åpningstiden. Fordi dette er et tilbudet som bør begrenses, og det er viktig at det er de som har et reelt behov som blir prioritert. Det er ikke klagerett på avslag.


Dette må du være bevisst på

  • Det er viktig at ordningen ikke misbrukes og at det ikke søkes om utvidet plass det reelt sett ikke er grunnlag for.
  • At man er ansatt i en bedrift som er ansett som samfunnskritisk utløser ikke automatisk et krav på rett til utvidet tilbud.
  • Hvor omfattende tilbudet skal være utover den reduserte åpningstiden, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas.
  • Arbeidsgiver skal bekrefte at du jobber i en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon, og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

 

Ta kontakt med din barnehage hvis du har spørsmål rundt dette eller trenger veiledning. 

Opprettet: 26.10.2020 09:23