Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        

Læringsmiljø

spsetup Endret:13.09.2017 13:03

I arbeidet vårt henter vi inspirasjon fra barnehagene i Reggio Emilia, en by nord i Italia. 

Her har de utviklet en filosofi og en pedagogisk tenkning som skal bidra til å utvikle demokratiske mennesker. Et viktig utgangspunkt for pedagogikken er at unger ønsker å forstå verden rundt seg og hele tiden søker etter svar på det de ikke forstår. De må derfor tilbys et læringsmiljø som stimulerer nysgjerrigheten og lysten til å lære. Ungene skal ikke undervises av oss, men vi skal i lag finne svar på det de er interessert i.

Ungene skal oppleve at de i lag med andre barn kan skape noe nytt gjennom egen kreativitet og lære gjennom egen utforsking.

For å få til dette arbeidet legger vi bl.a. vekt på prosjektarbeid, et stimulerende miljø og pedagogisk dokumentasjon.

Prosjektarbeid

I løpet av året arbeider vi med små og store prosjekter. Utgangspunkt for prosjektene er noe ungene er interessert i eller lurer på, og av og til noe vi vi voksne ønsker ungene skal utforske. Vi har ofte brukt nærmiljøet på Selfors som utgangspunkt for prosjektarbeidet, noe som bl.a. har brakt oss til "Vikabandet" og "Undergangen på Tveråneset".
I prosjektarbeidet får ungene prøve ut ideene sine, de undersøker og oppdager, de finner løsninger og forklaringer. En av utforskingsområdene i år er kropp og bevegelse.

Vi voksne skal hjelpe ungene med å tydeliggjøre temaene, stille spørsmål som stimulerer nysgjerrigheten, finne oppgaver som gir ungene noe å undersøke og vi skal organisere og lede, men det er ungene sjøl som skal komme frem til svarene og de gode løsningene.

I prosjektarbeidet veksler vi mellom lek og oppgaveløsing og mellom fantasi og fakta. For å belyse temaer, for å oppdage nye fenomener og forstå nye sammenhenger, bruker vi mange ulike materialer og uttrykksmidler.

Fysisk miljø

Alt ungene omgir seg med, rommene i barnehagen, uteområdet, utstyret og innredningen, skal støtte opp om barnas utforsking. Det skal gi barna lyst til å undersøke, det skal inspirere dem til aktivitet og samarbeid og hjelpe dem til ro og konsentrasjon. Omgivelsene skal samtidig være estetiske og gi oss lyst til å ta vare på og holde i orden. 
 

Pedagogisk dokumentasjon

For å få tak i ungenes tanker og filosoferinger benytter vi oss av pedagogisk dokumentasjon. Vi skriver, tar bilder ,film o.l. for å vise hva ungene sier og gjør, hvordan de løser problemer og hva slags løsninger de velger. Dette er nyttig både for oss og ungene. Ungene får støtte til å huske ideene sine, bearbeide tankene sine og fortelle andre hvordan de har tenkt og hva de har gjort. Det gir dem ofte nye ideer og hjelper dem videre i en prosess.

Vi voksne blir mer oppmerksomme på hva og hvordan ungene tenker og handler, hvordan de lærer og hva de er interessert i å lære til enhver tid.
Vi ser hva ungene er opptatt av og når de trenger påfyll av ny kunnskap eller er klar for nye utfordringer.

I tillegg bruker vi dokumentasjonen til å vise fram ungenes arbeid til foreldre og andre.

 

 Viktige fagområder hos oss er forming, uteliv, konstruksjon og musikk/dans/drama.

 

 

  


 

Opprettet: 12.06.2013 11:45