Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Samarbeidsformer

Moe, Helen Marit Endret:11.08.2017 15:20

 

IMG_0398.JPG 

 

Vi har en del tiltak og arrangementer som skal bidra til et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen:

· Foreldresamtaler, en samtale mellom en voksen på avdelinga og deg/dere om ditt barn. Som regel to ganger pr. år, men noe du kan be om når som helst du ønsker det..

· Foreldremøter, avdelingsvise eller for alle foreldrene i barnehagen. Holdes 1-2 ganger pr. år. Tema kan være planer, samarbeidsforhold, hva vi legger vekt på i arbeidet med mer.

· Diverse arrangementer, for eksempel dugnad, luciafeiring, foreldrekaffe. Her er også ungene med.

· Foreldrehenvendelser, et system for å notere ned og behandle alle henvendelser; behov, ønsker og klager dere kommer med .

· Foreldreundersøkelse, en årlig undersøkelse der vi «måler» hva dere er fornøyd og misfornøyd med. Den er grunnlag for forandringer og forbedringer.

· Tilbud om hjelp, personalets kompetanse står til foreldrenes disposisjon, for eksempel med hjelp til ”vanlige problemer med vanlige unger”.
Barnehagens spesialpedagoger kan vurdere behov for hjelp/ sette inn tiltak/ gi veiledning i mer spesielle problemer og barnehagens foreldreveileder kan gi hjelp til samspillet mellom foreldre og barn.

· Samtaler og informasjon ved henting og bringing, beskjeder fra dere skrives alltid ned.

· Samarbeidsutvalget/styret, her sitter to representanter fra foreldrene, to fra personalet og en politiker. Skal behandle saker som angår barnehagen.

Opprettet: 10.06.2013 13:28