Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Barn, familie og skole

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

 

Samarbeidsutvalget i Langnes barnehage har et fast møte

Høstmøte : der foreldrerepresentantene kalles inn sammen med resten av utvalget. Faste saker på dette møte er å konstituere utvalget. ( Velge leder og medlemmer). Og fastsette barnehagens årsplan.

Deretter ved behov.

LEDER I SAMARBEIDSUTVALGET ER Kai Arne Pedersen - kapaudio@gmail.com

Samarbeidsutvalget i Langnes barnehage 2016/2017 består av:

Representanter fra foreldrene : Kai Arne Pedersen og Kristin Granlund.

Varamedlem fra foreldrene : Athene R.Finbog og Susanne Loftfjell.

Fra personal : Unni Helmersen og Linn Merethe Hembre

Fra eier : Mari Prestæng ( politiker)

styrer : Elin Bergersen ( sekretær i utvalget)