Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Samarbeidsutvalg

Åsheim, Sølvi Endret:23.08.2016 11:45

Samarbeidsutvalget

Hentet fra Barnehageloven;

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra
til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. er det i forskrift
etter paragraf 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling
ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget
består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens
eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

SU- Foreldrerepresentantenes rolle;

  • Representere barn og foreldrene i barnehagen.
  • Møter på SU, hvor representanter fra foreldrene, de ansatte samt eierne deltar.

( Det er like mange foreldrerepresentanter som ansatte representanter.)

  • Kan være pådrivere i forhold til viktige forhold som angår barnehagen.
  • Kan innkalle til foreldreråd.(Hvor alle foreldrene er representert.)
  • Kan kontaktes dersom foreldrene ønsker at spesielle saker tas opp.
Vanlig praksis:
  • Sørger for fanebærer 17.mai

Mulig praksis;

  • Være med å arrangere kurs/temakvelder?
  • Arrangere dugnad?

 

 

 

 DSC01534.JPG

Opprettet: 19.06.2013 14:08